Dažādu Rīgas jūras līča piekrastes biotopu apsaimniekošana atbilstoši sabiedrības un dabas aizsardzības interesēm Mērsraga novadā

Reģ Nr. 1-08/51/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: 1. Atjaunot piejūras pļavas Mērsraga centrā. 2. Uzlabot peldvietas infrastruktūru un nodrošināt pilnvērtīgu peldvietas izmantošanu visām sabiedrības grupām peldvietā pie Mērsraga bākas. 3. Uzlabot vidē nonākošo notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti. Ilgtermiņa: 1. Izveidot piejūras pļavas kā dabas tūrisma objektu, kas ar savām unikālajām dabas vērtībām spētu veicināt būtisku dabas tūrisma plūsmas pieaugumu. 2. Nodrošināt sabalansētu rekreācijas attīstību un kāpu biotopu aizsardzību Mērsraga peldvietā pie Mērsraga bākas. 3. Saglabāt Baltijas jūras ekosistēmas ilgtspēju, mazinot piesārņojošo vielu nokļūšanu jūrā.

Projekta uzdevumi

1. Veikt niedru pļaušanu Mērsraga pļavās 15 ha platībā (2 reizes) veģetācijas sezonā. 2. Izveidot atpūtas vietu ar informācijas stendu (1 gab) par dabas vērtībām, atkritumu tvertnes (2 gab), vienu galdu un soliem (2 gab) blakus asfaltētājam stāvlaukumam pie Mērsraga pļavām. 3. Pilnveidot laipu uz Mērsraga peldvietu izveidojot pie peldvietas platformu 4x3 m, kuru varētu izmantot cilvēki ar īpašām vajadzībām, lai ar ratiņkrēsliem nokļūtu līdz pludmalei. 4. Labiekārtot peldvietas infrastruktūru izvietojot atkritumu tvertnes (6 gab), soliņus (6 gab) un pārģērbšanās kabīnes (4 gab). 5. Nodrošināt regulāru atkritumu tvertņu iztukšošanu divas reizes nedēļā laika posmā no 01.05.-30.09. 6. Samazināt piesārņojošu vielu nokļūšanu Baltijas jūrā un saglabāt vides ilgtspēju, uzlabojot Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) darbību (1 kompekts).

Projekta rezultāti

Projekta realizācijas rezultātā sasniegtie infrastruktūras izveides un atjaunošanas aktivitāšu rezultāti pēc projekta pabeigšanas tiks uzturēti, izmantojot pašvaldības rīcībā esošos finansu līdzekļus. Publiskās infrastruktūras uzturēšanai pirmos trīs gadus līdzekļi visticamāk nebūs nepieciešami vai arī būs nepieciešami minimālā apjomā, jo tiks prasīta garantija no infrastruktūras būvnieka. Piejūras pļavu uzturēšanai būs nepieciešami līdzekļi vienai ikgadējai pļaušanai, kurus plānots ņemt no pašvaldības budžeta.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.10.2018
Īstenotājs Mērsraga novada pašvaldība
Mērsrags, Lielā iela 35,
Projekta kopējās izmaksas 48 040.98 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 42 950.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 0.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.