Sporta un atpūtas parks „Pīlādžu moto trase - Zaļā trase” – pilota projekts Latvijā zaļās domāšanas, dzīvesveida un uzvedības ieviešanai un popularizēšanai motokrosa vidē

Reģ Nr. 1-08/514/2014

Projekta mērķis

Izveidot Sporta un atpūtas parku „Pīlādžu mototrase” par pirmo Latvijas „Zaļo trasi”- skatāmu un taustāmu zaļās domāšanas, dzīvesveida un uzvedības paraugu motokrosa vidē. Pareizi un racionāli sakārtojot vidi, infrastruktūru un informatīvos materiālus, padarīt zaļo domāšanu un uzvedību par racionālu, pašsaprotamu un dabisku. Parādīt, ka pareizi organizēta vide un infrastruktūra audzina mērķgrupu zaļo domāšanu un uzvedību daudz efektīvāk, nekā informatīvas kampaņas bez reālas iespējas viegli realizēt dabu saudzējošas aktivitātes (atkritumu šķirošanu). Padarīt videi draudzīga dzīvesveida ievērošanu par motosportistu ētikas kodeksa neatņemamu sastāvdaļu.

Projekta uzdevumi

1. Turpinot aizsākto darbu augstu vides aizsardzības standartu ieviešanā Pīlādžu mototrasē, kas ir veikts 12 gadu laikā, (akustiskās barjeras uzstādīšana, motociklu un kvadraciklu mazgāšanas laukuma ierīkošana, trases automātiskās laistīšanas sistēmas izveidošana, notekūdeņu attīrīšanas sistēmas izveide, virsūdeņu kanalizācijas sistēmas izveidošana, teritorijas apzaļumošana), izveidot atkritumu šķirošanas un savākšanas sistēmu. 2. Pateicoties projekta finansējumam, pilnībā nodrošināt visas mērķa grupas ar biotualetēm un dušām optimālajā daudzumā, kā arī ar nepieciešamo daudzumu šķiroto atkritumu konteineru. 3. Ar apjomīgas vizuālas informācijas palīdzību ( karogs „Ride green”, banneri „Ride green” un „Dzīvo zaļi”, uzlīmes uz šķiroto atkritumu urnām „Papīrs”, „Stikls”, „Plastmasa”, norādes „Dušas”, „Tualetes”, ”Izlietotās eļļas”, „Filtri”) regulāri atgādināt mērķa grupām par videi draudzīgu uzvedību un palīdzēt orientēties infrastruktūrā. 4. Pieaicināt sertificētu vides ekspertu no Starptautiskās motosporta federācijas (FIM) atzinuma sniegšanai par vides aizsardzības stāvokļa atbilstību FIM prasībām. 5. Organizēt pasākuma noslēgumā viedokļu apmaiņu par gūtajiem rezultātiem, pieredzi, problēmām un risinājumiem vides jomā, pieaicinot Latvijas motosporta federācijas un motosporta pārstāvjus. Ierosināt diskusijas turpinājumu interneta vidē LaMSF mājaslapā www.lamsf.lv un www.piladzis.lv.

Projekta rezultāti

1. Atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu norāžu sistēmas izveide. 2. Savākti un nodoti otrreizējai pārstrādei šķirotie atkritumi. 3. Sakopta mototrases teritorija. 4.Informatīvi izglītojošu materiālu - baneru un karogu „Ride green” un „Dzīvo zaļi” izvietošana mototrasē kā pastāvīgs pamudinājums gan sportistiem, gan apmeklētājiem strādāt pie videi draudzīgas uzvedības veidošanas. 5.Videi draudzīgas uzvedības aktualizēšana motosportistu un līdzjutēju vidū, viedokļu apmaiņa un diskusijas par vides problēmām; sabiedrības līdzdalība tīras vides veidošanā. 6. Projekts tiek realizēts Pasaules čempionāta BV klasēm laikā un sacensībās piedalīsies daudzu Pasaules valstu vadošie sportisti un Starptautiskās motosporta federācijas augstākās amatpersonas, kas sniegs vērtējumu par projektā paveikto. 7. Tiks saņemts FIM sertificēta speciālista atzinums un rekomendācijas par vides aizsardzības stāvokli pasākuma laikā. 8. Viss informatīvais materiāls ( baneri, uzlīmes, norādes, karogs, atkritumu urnas) saglabājas ilgtermiņā un tiks izmantots vēl daudzus gadus pēc projekta realizācijas. 9.Pasākuma fotomateriālu publicēšana mājaslapā www.piladzis.lv un www.lamsf.lv .

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 07.06.2015
Īstenotājs Tehnisko sporta veidu klubs "Pīlādzis"
, Pīlādži, Stelpes pagasts, Vecumnieku novads,, LV-3925
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.