• Sākums >
  • Lielupes krasta posmu attīrīšana Ozolnieku novada teritorijā

Lielupes krasta posmu attīrīšana Ozolnieku novada teritorijā

Reģ Nr. 1-08/50/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: attīrīt Lielupes krasta 5 posmus Ozolnieku novada teritorijā, veicot dūņu un niedru norakšanu un smilts slāņa uzbēršanu, tādējādi sekmējot publiski pieejamu atpūtas teritoriju izveidi vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem Ilgtermiņa: veicināt Ozolnieku novada teritorijā esošo dabas resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu to apsaimniekošanu

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevums: Lielupes krasta posmu sakopšana Ozolnieku novada Salgales un Cenu pagasta teritorijā, veicot dūņu un niedru norakšanu un smilts slāņa uzbēršanu: 5 vietas x 30 m, kopā 150 m Praktiskās aktivitātes: 1. 5 Lielupes krasta posmu attīrīšanas darbu veikšana Administratīvās aktivitātes: 1. Valsts vides dienesta (VVD) tehnisko noteikumu pieprasīšana/saņemšana projektā plānoto darbību veikšanai 2. Līguma slēgšana par darbu izpildi (plānots ar SIA KAMATRANS, saskaņā ar veiktās cenu aptaujas rezultātiem) 3. Darbu uzraudzība, pieņemšana 4. Publicitātes pasākumi

Projekta rezultāti

Paredzams, ka pēc veiktās dūņu norakšanas un smilšu slāņa uzbēršanas attīrītajos posmos ilgstoši tiks kavēta niedru ataugšana. Vismaz turpmākos 5 gadus pašvaldība veiks projekta rezultātu uzraudzību un uzturēšanu.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.11.2018
Īstenotājs Ozolnieku novada dome
Ozolnieki, Stadiona iela 10, LV-3018
Projekta kopējās izmaksas 9 759.97 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 783.97 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 784.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.