Dzīvo zaļi – piedalies un ietekmē!

Reģ Nr. 1-08/502/2014

Projekta mērķis

Organizēt Latvijas iedzīvotāju vides izglītības informēšanas kampaņu par “zaļā” dzīvesveida popularizēšanu nacionālā līmenī, lai veicinātu sabiedrības vides apziņu un iesaisti ilgtspējīgas Latvijas attīstībā.

Projekta uzdevumi

1. Iinformēt Latvijas iedzīvotājus par “zaļo” dzīvesveidu; 2. Izglītot Latvijas iedzīvotājus par vides izglītību; 3. Aicināt Latvijas iedzīvotājus pārtiet savā domāšanā un darbībā uz ilgtspējīgas sabiedrības modeli; 4. Veicināt prasmes un interesi pašiem mājas apstākļos izgatavot elementāras mērierīces, lai noteiktu dabas resursu patēriņu; 5. Iesaistīties vides politikas veidošanā un realizēšanā.

Projekta rezultāti

1.Sabiedrības interaktīvās iesaistes portālā saņemti vismaz 100 priekšlikumi no iedzīvotājiem par “zaļā” dzīvesveida popularizēšanu un padomiem par “zaļā” dzīvesveida ievērošanu ikdienā; 2. 1 (viens) sabiedrības priekšlikumu apkopojums un ekspertu izstrādātas rekomendācijas vides politikas plānošanai un veidošanai; 3. Memorandu par “zaļā” dzīvesveida atbalstīšanu parakstījušas 500 juridiskas un fiziskas personas; 4. Iedzīvotāju radošās darbnīcas apmeklējuši vismaz 100 iedzīvotāji; 5. Noskaidrota “zaļākā” Latvijas dienesta viesnīca.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.10.2015
Īstenotājs Baltijas Iniciatīvu fonds
Rīga, Dzirciema iela 7 k-2-35, LV-1083
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.