Rūpēties un saudzēt varu to, ko pazīstu!

Reģ Nr. 1-08/501/2014

Projekta mērķis

Organizēt apkārtnes vērtību izpēti un apzināšanu Ikšķiles novadā 2015. gada vasarā, veicinot un dažādojot vietējo iedzīvotāju, īpaši bērnu, sabiedriskās aktivitātes, iesaistot viņus dabas izzināšanā un radot iedzīvotājos interesi par vides bioloģisko daudzveidību.

Projekta uzdevumi

1.Sagatavot bioloģiskās daudzveidības vērtību izpētes un apzināšanas plānu un kārtību. 2. Izveidot kartogrāfisko materiālu. 3. Saskaņot un informēt par izveidoto plānu ieinteresētās puses – Ikšķiles novada izglītības iestādes. 4. Realizēt izveidoto plānu. 5. Izvērtēt iegūtos rezultātus un sagatavot apkopojumu. 6. Izgatavot metodiskos materiālus no projekta ietvaros iegūtajiem rezultātiem. 7. Nodrošināt projekta vadību un informēt sabiedrību par projekta aktivitātēm, piesaistot vietējos medijus.

Projekta rezultāti

1. Sagatavoti trīs Bioloģiskās daudzveidības apzināšanas plāni, kartogrāfiskais materiāls, darba lapas un metodiskie materiāli (bioloģisko vērtību uzskaites formas u.c.) – viens PII „Ķiparu nams”, viens Tīnūžu pamatskolai un Ikšķiles vidusskolai. 2. Sagatavotie plāni tiek realizēti līdz 2015.gada 15.decembrim iesaistot ~ 150 cilvēkus, no kuriem vairāk kā puse bērni vecumā no 1,5 līdz 14 gadiem. 3. Izveidoti metodiskie materiāli, ierakstītas dziesmas un rotaļas 4. Nodrošināta projekta vadība atbilstoši plānotajam resursu plānam, kā arī sagatavotas publikācijas novada medijiem par projekta norisi.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 15.12.2015
Īstenotājs Ķiparu nams
Ikšķiles novads, Upes iela 10a-4, LV-5052
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.