Veselīgs dzīvesveids – stipra ģimene

Reģ Nr. 1-08/500/2014

Projekta mērķis

Izglītot un stiprināt Latgales reģiona ģimenes, popularizējot videi draudzīga un veselīga dzīvesveida paradumu ieviešanu ikdienā, veicinot apziņas veidošanos par zaļo dzīvesveidu, atkritumu ražošanu un pārstrādi, kā arī bioloģiski audzētu pārtikas lomu veselības saglabāšanā, kā arī popularizēt orientēšanās sacensības kā ģimenei draudzīgu atpūtas veidu.

Projekta uzdevumi

1. Organizējot Latgales ģimeņu pasākumu – saietu: 1.1. Izglītot Preiļu, Riebiņu un citu Latgales novadu ģimenes par videi draudzīga un veselīga dzīvesveida nepieciešamību ieviest savas ikdienas paradumos; 1.2. Popularizēt aktīva un videi draudzīga atpūtas veida iespējas – organizēt orientēšanās sacensības ģimenēm “Zaļā orientēšanās” ar viktorīnu par vides aizsardzības un saglabāšanas jautājumiem; 1.3. Organizēt radošās un izglītojošās vides darbnīcas bērniem. 2. Popularizējot videi draudzīgu pārvietošanos, Eiropas mobilitātes nedēļas ietvaros tiks organizēts konkurss ģimenēm ar bērniem.

Projekta rezultāti

Tiks organizēts divu dienu Latgales ģimeņu saiets 2015. gada vasarā. 1. Popularizējot veselīgas atpūtas iespējas ģimenēm, tiks organizētas orientēšanās sacensības “Zaļā orientēšanās” ar jautājumiem par vides aizsardzību un saglabāšanu. 2. Ar uzaicinātu speciālistu palīdzību tiks izglītotas ģimenes šādās jomās: 1.2.1. Kas ir tas, ko mēs ēdam; ko piedāvā lielveikalu plaukti – vides eksperta lekcija. 1.2.2. Par bioloģiski audzētu pārtiku un tās pagatavošanu (ekopavāra meistarklase); 1.2.3. Eksperta dabas dziedniecības un atveseļošanas metožu jomā lekcija; 1.2.4. Daba mums apkārt (aizsargājamie un ārstniecības augi) – DU Bioloģijas fakultātes lektors, vides aizsardzības speciālists, bioloģijas un vides zinātņu maģistrs. 3. Ar praktiskiem piemēriem vides radošajās un izglītojošās darbnīcās bērniem tiks mācīts pazīt un mīlēt dabu mums apkārt – piemēram, darbošanās “Otrā dzīve – atkritumiem” tiks izgatavoti interesanti suvenīri labdarībai 4. Lai veicinātu dabai draudzīgāku pārvietošanās veidu izmantošanu, sabiedrība tiks aicināta vienu nedēļu gadā Eiropas mobilitātes nedēļas ietvaros iesaistīties rīkotajā konkursā, atsakoties no automašīnas izmantošanas ikdienā. 5. Projekta atbalsta gadījumā tiks sagatavotas vismaz 4 preses relīzes gan par projekta aktivitātēm, finansētājiem, gan par zaļā dzīvesveida popularizēšanu

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.11.2015
Īstenotājs Ģimeņu atbalsta centrs "Puķuzirnis"
Preiļi, Mehanizatoru iela 7-5, LV-5301
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.