• Sākums >
  • Priekšlikumi nacionālas nozīmes ainavu noteikšanai Latvijā

Priekšlikumi nacionālas nozīmes ainavu noteikšanai Latvijā

Reģ Nr. 1-08/4/2019

Projekta mērķis

sagatavot priekšlikumus nacionālas nozīmes ainavu noteikšanai Latvijā, vērtējot ainavu veidošanās kopsakarības plašākā bioloģiskās daudzveidības, kultūrvēsturisko vērtību, nacionālās identitātes un sociāli ekonomiskās attīstības potenciāla kontekstā.

Projekta uzdevumi

1) izvērtēt Aktivitātē izvirzīto 50 ainavu dārgumu un Ainavu ekspertu padomes ieteikumu atbilstību nacionālās nozīmes ainavu statusam; 2) sagatavot priekšlikumus par 20 nacionālās nozīmes ainavām, pamatojot to ekoloģisko un kultūrvēsturisko nozīmi apraksta veidā. Katrā aprakstā viegli uztveramā valodā iekļaut vismaz: • Ainavas vērtības un nozīmības pamatojumu; • Ainavas kontekstuālo informāciju; • Ainavas aktuālo informāciju un interesantus faktus; • Pārskatu par rīcībām, kas pazemina ainavas kvalitāti un vērtības; • Priekšlikumu par konkrētās ainavas kvalitātes mērķi; • Priekšlikumus rīcībām, lai sasniegtu izvirzītos kvalitātes mērķus; • Fotoattēlus. 3) sagatavot ieteikumus nacionālas nozīmes ainavu un to kvalitātes mērķu integrēšanai vietēja un reģionāla līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos; 4) organizēt pasākumus, lai rosinātu diskusiju un popularizētu informāciju par Latvijas ainavu vērtībām un to potenciāla izmantošanu, t.sk.: • semināru nozaru ekspertiem, nevalstisko organizāciju un zinātnisko institūciju pārstāvjiem (40 dalībnieki); • plašāku forumu (120 dalībnieki), kurā par ainavu vērtībām diskutēt ar sabiedrību, t.sk.par nacionālas nozīmes ainavu kvalitātes mērķiem un iespējamiem apsaimniekošanas pasākumiem ainavas vērtību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.

Projekta rezultāti

- 1 ziņojums ar priekšlikumiem nacionālas nozīmes ainavu noteikšanai, t.sk., 20 ainavu apraksti latviešu valodā un to kopsavilkumi (2-3 A4 lpp katrs) angļu valodā; - 1 ziņojums par ieteikumiem ainavu kvalitātes mērķu integrēšanai teritorijas plānošanā - Organizēts viens darba seminārs 40 dalībniekiem - Organizēts forums 120 dalībniekiem

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.12.2019
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 16 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 16 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.