• Sākums >
  • Starptautisko saistību izpilde zvejas un radiācijas drošības kontrolē

Starptautisko saistību izpilde zvejas un radiācijas drošības kontrolē

Reģ Nr. 1-08/4/2010

Projekta mērķis

Nodrošināt ar starptautiskajiem līgumiem un Eiropas Kopienas normatīvajiem aktiem Latvijai noteiktās saistības, kuras pilda Valsts vides dienests.

Projekta uzdevumi

1. Nodrošināt zvejas kuģu kontroli Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas (NAFO) zvejas zonā atbilstoši Eiropas Kopienas (EK) regulu prasībām; 2. Nodrošināt zvejas kontroli Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecības komisijas (NEAFC) zvejas zonā atbilstoši EK regulu prasībām; 3. Nodrošina Latvijas viedokļa paušanu saistībā ar jaunu ES direktīvu projektu sagatavošanu radiācijas drošības un kodoldrošības jomā, piedaloties Eiropas kodoldrošības regulatoru grupā (ENSREG); 4. Nodrošināt EURATOM līguma un 2005.gada 8.februāra regulas Nr.302/2005 izpildi; 5. Veicināt Latvijas starptautisko līgumu izpildi, kuros Starptautiskās atomenerģijas aģentūra ir attiecīgo līgumu sekretariāts; Nodrošināt inspektoru un ekspertu apmācību radiācijas drošības un kodoldrošības jomā.

Projekta rezultāti

Latvijai noteikto saistību izpilde saskaņā ar Eiropas Kopienas regulām: • EK 1386/2007 “ar ko nosaka Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā piemērojamos saglabāšanas un izpildes pasākumus” 39. panta prasības; • EK 2791/1999 “ar ko nosaka konkrētus kontroles pasākumus, kuri piemērojami rajonā, uz ko attiecas konvencijas par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā”; • EK regula 302/2005 „par Euratom drošības pasākumu piemērošanu”; Latvijas saistību izpilde atbilstoši EURATOM līguma 53.pantam. Latvijas starptautisko līgumu, kuros Starptautiskā atomenerģijas aģentūra ir konvenciju sekretariāts, izpilde. Paaugstinātas zināšanas VVD RDC inspektoriem un ekspertiem radiācijas drošībā un kodoldrošībā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2010
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 12 820.08 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 820.08 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.