• Sākums >
  • Vides mēnesis Latvijas Dabas muzejā. Alternatīvās enerģijas iespējas un nozīme klimata pārmaiņu mazināšanā

Vides mēnesis Latvijas Dabas muzejā. Alternatīvās enerģijas iespējas un nozīme klimata pārmaiņu mazināšanā

Reģ Nr. 1-08/49/2016

Projekta mērķis

Informēt un izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām un tās izraisošajiem cēloņiem un sekām. Sekmēt taupīgu energoresursu patēriņu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu mājsaimniecībās, veicinot atbildīgāku attieksmi pret vidi.

Projekta uzdevumi

1. Apkopot partnerorganizāciju informāciju (materiālus), papildināt un iekārtot izstādi, kas kampaņas laikā būtiski papildinās Latvijas Dabas muzeja ekspozīcijas ar vides problēmu jautājumiem un būs pieejama ikvienam muzeja apmeklētājam, kā arī nodrošinās ekskursiju un nodarbību interaktīvo bāzi par izvēlētajām klimata pārmaiņu un energoresursu izmantošanas tēmām; 2. Izstrādāt izglītojošās programmas, kas saistošā veidā uzrunās pirmskolas un pirmo klašu audzēkņus, 5. – 12. klašu audzēkņus un pieaugušo auditoriju; 3. Atbilstoši izglītojošajām programmām sagatavot (izdomāt, izveidot) aktivitātes (galda spēles, puzles, radošo darbu komplekti), izstādē atspoguļoto jautājumu interesantai un saistošai apguvei; 4. Noorganizēt semināru skolotājiem un citiem interesentiem atbilstoši izstrādātajām izglītojošajām programmām, pieaicinot vides ekspertus un speciālistus klimata pārmaiņu, efektīva energoresursu patēriņa un atjaunojamo energoresursu izmantošanas jautājumos. Seminārs papildinoši iekļaujas kampaņas aktivitāšu klāstā un nodrošina pēctecību; 5. Noorganizēt ģimenes dienu atbilstoši kampaņas (vides mēneša) tēmai, īpaši uzrunājot ģimenes ar bērniem; 6. Noorganizēt neformālu vides vakaru ar speciālista stāstījumu.

Projekta rezultāti

1. Izveidota izstāde, kurā piedalās vairāki sadarbības partneri. Apkopots izstādes partneru informatīvais ieguldījums, kuru papildinājuši projektā piesaistītie eksperti; izveidots muzejam atbilstošs piedāvājums mērķa grupām, uzskatāmi attēlojot klimata pārmaiņu, efektīva energoresursu patēriņa un atjaunojamo energoresursu izmantošanas jautājumus; 2. Sagatavota ekskursija ar nodarbību sākumskolas skolēniem par klimata pārmaiņu un energoresursu patēriņa tēmām un novadītas saistošas nodarbības; 3. Sagatavota ekskursija ar nodarbību 5. – 12. klašu skolēniem par klimata pārmaiņu, energoresursu patēriņa un atjaunojamo energoresursu izmantošanas tēmām; 4. Izglītojošās programmas ietvaros izveidotas aktivitātes – galda spēles, puzles, radošu darbu komplektus, kurus izmantojuši apmeklētāji gan individuāla pameklējumu, gan nodarbību laikā, kā arī pēc Vides mēneša noslēgšanas piedāvāt muzejiem, skolām un mācību centriem klimata pārmaiņu, energoresursu patēriņa un atjaunojamo energoresursu izmantošanas tēmu interesantai apguvei; 5. Novadītas vismaz 35 nodarbības skolu jauniešiem, pieaugušajiem (darba kolektīviem); 6. Noorganizēts seminārs skolotājiem un citiem interesentiem, kurā līdztekus piedāvātajiemklimata pārmaiņu, energoresursu patēriņa un atjaunojamo energoresursu izmantošanas tēmu jautājumiem apmeklētāji iepazīstināti ar kampaņai tapušajiem interaktīvajiem materiāliem, kas pēc vides mēneša būs pieejami bez īres maksas; 7. Noorganizēta Ģimenes diena atbilstoši kampaņas (vides mēneša) tēmai, īpaši uzrunājot ģimenes ar bērniem; 8. Noorganizēt neformāls vides vakars ar speciālista stāstījumu un dažādu uzskates materiālu demonstrēšanu un apmeklētāju iesaisti.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.11.2016
Īstenotājs Dabas muzeja atbalsta biedrība
Rīga, Kr. Barona iela 4, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 9 785.20 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 479.60 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 480.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.