Saskati (redzi) neredzamo

Reģ Nr. 1-08/498/2014

Projekta mērķis

Veicināt sabiedrības izpratni par vides problēmām. Konkrēti – izglītot sabiedrību par iespējām ekonomēt energoresursus (elektrību), izmantojot datortehniku un apgaismojumu Projekta mērķis ir mūzikas festivāla „Laba Daba” norises laikā festivāla apmeklētājus iepazīstināt ar iespējām ikdienā samazināt elektroenerģijas patēriņu, neierobežojot ieradumus.

Projekta uzdevumi

Iepazīstināt iedzīvotājus ar iespējām ikdienā samazināt elektroenerģijas patēriņu, izmantojot interesantas, atraktīvas un mērķauditorijai izprotamas metodes, lai festivāla apmeklētājus ieinteresētu iesaistīties un arī turpmāk savā ikdienā izmantot projekta ietvaros realizētās iespējas elektroenerģijas patēriņa samazināšanai.

Projekta rezultāti

Akcija norisināsies mūzikas festivāla „Laba Daba” norises laikā un teritorijā. Festivāla apmeklētāju skaits ir apmēram 15000 cilvēku. Akcija norisināsies visas festivāla dienas (3 dienas) un tiek plānots, ka akciju apmeklēs ne mazāk kā 5000 cilvēku.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 02.08.2015
Īstenotājs CO2 faktors
Inčukalns, Cīruļu iela 4/2,, LV-2141
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.