Tiešsaistes kameras pie aizsargājamo putnu ligzdām

Reģ Nr. 1-08/48/2016

Projekta mērķis

Virsmērķis: mainīt mērķauditorijas domas un attieksmi pret aizsargājamām sugām un to lomu dabas daudzveidības saglabāšanā Latvijā. Apakšmērķis: iepazīstināt mērķauditoriju ar četrām īpaši aizsargājamām putnu sugām, skaidrojot šo sugu vajadzības, dzīvesveidu, savstarpējās attiecības un apkārtējo apstākļu ietekmi uz to izdzīvošanu, tādējādi veicinot iejūtīgu attieksmi pret dabu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

Projekta uzdevumi

1. Iepazīstināt mērķauditoriju ar Latvijā un Eiropas Savienības mērogā īpaši aizsargājamām putnu sugām; 2. Skaidrot dabā norisošos procesus, bioloģiskās daudzveidības nozīmi, putnu uzvedību, vajadzības veiksmīgai ligzdošanai; 3. Skaidrot traucējumu (piemēram, tuvumā esošas saimnieciskas darbības) ietekmi uz ligzdošanas produktivitāti un līdz ar to – bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu; 4. Ļaujot iepazīt ikdienā nezināmu un nemanāmu sugu dzīvi, kā arī skaidrojot ar to saistītos notikumus, vajadzības un problēmas, ļaut mērķauditorijai iepazīt šos putnus, lai mainītu tās attieksmi pret īpaši aizsargājamām sugām, nepieciešamību tās saglabāt un ar to saistītajiem ierobežojumiem.

Projekta rezultāti

1. Izveidota jauna platforma tiešsaistes kameru translēšanai (piesaistīta portālam dabasdati.lv) / pierādījums – funkcionējoša platforma; 2. Nodrošinātas video tiešraides no 4 aizsargājamo putnu ligzdām – jūras ērgļa, zivjērgļa, melnā stārķa un vistu vanaga / pierādījums – publiski pieejamas video tiešraides ligzdošanas sezonas laikā, publiski pieejama informācija par ligzdās notiekošajiem procesiem; 3. Izveidotas iknedēļas „video dienasgrāmatas” ar aktuālākajiem notikumiem ligzdās, kurās ietverta izglītojošā daļa – ornitologa skaidrojumi par ligzdās notiekošajiem procesiem un dabas aizsardzības tēmām / pierādījums - nopublicēti, publiski pieejami 16 video faili; 4. Izveidotas divas (par divām sugām) pārskata īsfilmas par tiešsaistes kameru ligzdošanas sezonu, kas ietver svarīgākos notikumus sezonā un ornitologa skaidrojumu / pierādījums – nopublicēti, publiski pieejami video faili; 5. Noticis projekta un tiešsaistes kameru translācijas sezonas noslēguma pasākums ar mērķauditorijas un mediju piedalīšanos / pierādījums – publiski pieejama informācija par pasākumu; fotogrāfijas no pasākuma; dalībnieku reģistrācijas lapa; 6. Iepriekšējo aktivitāšu rezultātā (radītā satura dēļ) notikusi veiksmīga komunikācija ar medijiem, kā rezultātā medijos publicēti/translēti vismaz 12 raksti/sižeti par projektu – tiešsaistes kamerām un tajā notiekošajiem procesiem / pierādījums projekta atskaitei pievienotas kopijas vai interneta saites no publikācijām un translācijām medijos; 7. Veiksmīgi norisinājusies komunikācija sociālajos tīklos / pierādījums – publicētas vismaz 50 ziņas no @dabasdati twitter konta, 20 ziņas no @ldf_lv twitter konta, 34 jaunumi dabasdati facebook profilā un dabasdati draugiem.lv profilā, 16 jaunumi Latvijas Dabas fonda mājas lapā ldf.lv, 20 video Latvijas Dabas fonda youtube un vimeo video kanālos; par šīm ziņām saņemtas atzīmes „patīk” un pārpublicējumi; projekta darbinieki iesaistījušies diskusijās dabasdati.lv (latviešu valodā) un looduskalender.ee (angļu valodā) forumos, sniedzot skaidrojumus par ar tiešsaistes kamēr aprīkotajās ligzdās notiekošajiem procesiem; 8. Iepriekš minēto aktivitāšu rezultātā tiešsaistes video unikālo skatījumu skaits sasniedzis 400 000, no kuriem vismaz 200 000 ir no Latvijas / pierādījums - atskaitei pievienota unikālo apmeklētāju statistika par projekta perioda laiku no interneta vietnēm, kurās tiešraide translēta – jaunizveidotās platformas lielākajā dabas ziņu portālā Latvijā dabasdati.lv, Latvijas Dabas fonda mājas lapas ldf.lv, kā arī Igaunijas lielākā dabas ziņu portāla looduskalender.ee tiešsaistes kameru sadaļas.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.10.2016
Īstenotājs Latvijas Dabas fonds
Rīga, Vīlandes iela 3 - 7, LV-1010
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.