Viss pa viļņiem

Reģ Nr. 1-08/48/2015

Projekta mērķis

Nometnes dalībnieku vides izglītošana, veidojot izpratni par vidi kā sistēmu kopumu, kas mijiedarbojas un ietekmē viena otru. Likt pamatu jauno radošo personību vērtību sistēmām, kuru neatņemama sastāvdaļa ir uz zināšanām balstīta, apzinīga, atbildīga un saudzīga attieskme pret vidi. Iegūt zināšanas un izpratni par procesiem, kas notiek Baltijas jūras piekrastē, mijiedarbību starp atmosfēru, litosfēru, hidrosfēru, kā arī biosfēru un antroposfēru,veidojot jūras krasta līniju. Veidot izpratni par to, ka fiziālie procesi, kas nosaka cilveka krāsu redzi un skaņas dzirdamību ir balstīti uz tiem pašiem procesiem, kas notiek dabā, un ikviena cilvēka darbība mijiedarbojas ar dabu. Radīt mākslas darbus un muzikālus priekšnesumus, kas pauž jaunu cilvēku attieksmi pret vides problēmām, un rosina sabiedrību par tām domāt.

Projekta uzdevumi

Baltijas jūra ir viena no pasaules jaunākajām jūrām, kuras krasta līnijas veidošanās process notiek joprojām. Jūrkalne, kur redzama garākā stāvkrasta josla Baltijā ir unikāla vieta, kur uzskatāmi var redzēt un izpētīt mijiedarbības procesus starp atmosfēru, litosfēru, hidrosfēru, biosfēru un antroposfēru, kas nosaka Baltijas jūras krasta līnijas veidošanos. Viļņi, kas izskalo stāvkrastu, ir tikai viens no viļņu veidiem, kas sastopami dabā, un pasaulē spēlē būtisku lomu. Viļņojas ūdens, skaņa gaisā un citos ķermeņos, kā arī gaisma ir viļņi. Lai cik ļoti ārēji minētās lietas ir atšķirīgas, tām ir pārsteidzoši līdzīga fizikālā daba. Nometnes uzdevums ir ar lekciju, vides nodarbību, pētījumu, fizikas eksperimentu palīdzību, nometnes dalībniekiem radīt izprati par dabā notiekošajiem procesiem un to likumsakarībām. Iepazīt Jūrkalnes dabas ekosistēmu unikalitāti - augus, dzīvniekus, zemes iežus, īpašos aizsargājamos objektus. Veidot izpratni par to, vai un kā tieši mēs varam un kad mums vajadzētu iejaukties dabā notiekošajos procesos. Uzzināt par jūras krasta līnijas saglabāšanas lielākajiem apdraudējumiem un katra indivīda iespējām piedalīties ekosistēmu saglabāšanā un aizsardzībā. Kaut arī cilvēks ir vienīgā būtne uz zemes, kam piemīt jaunrades spējas, tomēr fizikālie procesi, kas nosaka cilvēka krāsu redzi un skaņas dzirdamību, ir balstīti uz tiem pašiem procesiem, kas notiek dabā, un ikviena cilvēka darbība mijiedarbojas ar to. Iepazīt Austrālijas aborigēnu kultūru, kas ir apmēram 40 000 gadu veca, atzīta par senāko līdz mūsdienām pastāvošo kultūru un pastāv tieši pateicoties ciešajai saistībai ar dabu un izpratnei par visu procesu mijiedarbību. Pagatavot pašdarinātus aborigēnu mūzikas instrumentus – didžeridū, iemācīties tos spēlēt, izmantojot skaņas viļņa vibrāciju dobā caurulē, praktiski izpētīt skaņas izmaiņas atkarībā no instrumenta formas, apgūt cirkulārās elpošanas metodi. Radīt vizuālās mākslas darbus – gleznas, iespaidojoties no aborigēnu sapņu laika kartēm – jukurrpām, kas ar zīmju palīdzību nodeva pēcnācējiem zināšanas, bez kurām tuksnesī nevarētu izdzīvot, kā arī senču spēku un enerģiju, bet mūsdienās apvieno senseno kultūru ar šī laika sajūtām un pieredzi. Izmantojot iegūtās zināšanas par krāsu redzi, eksperimentēt, projicējot šīs gleznas dažādos apgaismojumos, veidot krāsu pārklājumus un izprast krāsu vizuālās sajaukšanās principus.

Projekta rezultāti

Izpratne par vidi kā sistēmu kopumu, kas mijiedarbojas un ietekmē viena otru. Iegūtas un papildinātas zināšanas un izpratne par procesiem, kas notiek Baltijas jūras piekrastē. Katrs nometnes dalībnieks veido savu skiču un pierakstu blociņu, kurā katru dienu fiksē vides elementus - augus, kukaiņus, dzīvniekus, iežus ...., atpazīst pēc enciklopēdijām, izprot to nozīmi vietējā ekosistēmā. Katrs nometnes dalībnieks izveido savu mūzikas instrumentu – didžeridū un apgūst tā spēli, kā arī izpratni par skaņas viļņiem un skaņas veidošanos procesiem dažādos mūzikas instrumentos. Katrs nometnes dalībnieks rada piecas gleznas - jukurrpas, katru dienu attēlojot iegūtās zināšanas, pieredzi, sajūtas, attieksmi par konkrētu tēmu - atmosfēru, litosfēru, hidrosfēru, biosfēru un antroposfēru. Projicējot šīs gleznas dažādos apgaismojumos, veidot krāsu pārklājumus un izprast krāsu vizuālās sajaukšanās principus, to ka cilvēka krāsu redzi nosaka spēja uztvert gaismas viļņus. Katrs nometnes dalībnieks izveido savu sietspiedes tehnikā apdrukātu krekliņu ar paša uzzīmētiem Jūrkalnes piekrastē sastopamo augu motīviem. Radītie mākslas darbi un muzikālie priekšnesumi apskatāmi nometnes noslēguma pasākumā Jūrkalnes pamatskolā, 1.augustā, ka arī 1. septembrī Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā, Zinību dienas pasakumā.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola
Ulbroka, Institūta iela 1b,
Projekta kopējās izmaksas 6 024.94 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 736.38 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 736.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.