• Sākums >
  • Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana Līvānu novadā

Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana Līvānu novadā

Reģ Nr. 1-08/47/2016

Projekta mērķis

• Mainīt iedzīvotāju attieksmi pret atkritumiem, sniedzot zināšanas, ka atkritumi ir materiāli / resursi, kuri tiek izmantoti atkārtoti, nonāk pārstrādē vai reģenerācijā; • Ar atkritumu radītāju izlases kopas palīdzību, noteikt par kādu apjomu var samazināt apglabājamo atkritumu daudzumu privātmājās, daudzdzīvokļu mājās un pašvaldības iestādēs, aktīvi avotā atšķirojot atkritumus, kas ir vērtīgi pārstrādei; • Informēt plašāku sabiedrību par ieguvumiem, šķirojot un samazinot atkritumu daudzumu avotā.

Projekta uzdevumi

1. Uzsākt pārstrādei vērtīgāko atkritumu dalītu vākšanu un sagatavošanu pārstrādei 34 pašvaldības iestādēs: Līvānu novada dome, Latgales mākslas un amatniecības centrs, Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centrs, Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrs "Rožlejas", Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "Kvartāls"; izglītības iestādes: Līvānu 1. vidusskola, Līvānu 2. vidusskola, Līvānu vakara (maiņu) vidusskola, Jaunsilavas pamatskola, Jersikas pamatskola, Rožupes pamatskola, Rudzātu vidusskola, Sutru pamatskola, Rudzātu speciālā internātskola, Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skola, Līvānu bērnu un jauniešu centrs, Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skola, Līvānu novada pirmskolas izglītības iestāde "Rūķīši", Līvānu novada kultūras centrs, Rožupes kultūras nams, Jersikas tautas nams, Rudzātu tautas nams, Sutru kultūras nams, Turku saieta nams; bibliotēkas: Līvānu novada centrālā bibliotēka, Bērnu literatūras nodaļa, Druvas bibliotēka, Jaunsilavu bibliotēka, Jersikas bibliotēka, Rožupes bibliotēka, Rīta bibliotēka, Rudzātu bibliotēka, Sutru bibliotēka, Turku bibliotēka. 2. Ar Līvānu pilsētas, Rožupes, Rudzātu, Jersikas, Turku un Sutru pagastu izglītības iestāžu atbalstu, uzaicināt līdzdarboties izglītojamo ģimenes, kuras vēlētos piedalīsies kampaņā - nešķiroto atkritumu daudzuma samazināšana, atkritumu šķirošana un “mājas kompostēšana”. Veikt ģimeņu iepazīstināšanu ar veicamajiem uzdevumiem. 3. Atkritumu šķirošanā iesaistīt daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus – kampaņas laikā sākotnēji uzrunāsim 2 daudzdzīvokļu mājas ar nelielu iedzīvotāju skaitu un novērtēsim kāds ir nešķiroto atkritumu daudzuma samazinājums daudzdzīvokļu mājās un šķirošanas aktivitāte; 4. Sagatavot un nosūtīt informatīvo bukletu (pārstrādājamo / kompostējamo atkritumu veidi, pārstrāde un dalītas nodošanas iespējas Līvānu novadā), sagatavošana, drukāšana un nosūtīšana kopā ar “Līvānu novada vēstīm” novada iedzīvotājiem. 5. Sagatavot un nosūtīt informatīvo plakātu pašvaldības iestādēm par kampaņas norisi pašvaldībā. 6. Noorganizēt mācību stundas Līvānu 1. vidusskola, Līvānu 2. vidusskola, Jersikas pamatskola, Līvānu novada pirmskolas izglītības iestāde "Rūķīši" par atkritumu šķirošanas nepieciešamību un pārstrādes iespējām. 7. Noorganizēt seminārus daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, pašvaldības iestāžu apsaimniekotājiem un pārvaldītājiem, izglītības iestāžu saimniekiem un vadītājiem par atkritumu šķirošanu; 8. Uzskaitīt nešķiroto atkritumu daudzuma samazinājumu un dalīti savākto atkritumu apjomu izlases kopai (kampaņā iesaistītajām ģimenēm, daudzdzīvokļu mājām un pašvaldību iestādēm). 9. Veikt ārvalstu labās prakses pieredzes apkopojumu - “mājas kompostēšanas” ieviešana pašvaldībā. 10. Popularizēt kampaņu medijos, veidot intervijas ar kampaņā iesaistītajām ģimenēm un pašvaldību pārstāvjiem. 11. Sagatavot priekšlikumus Līvānu novada pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pilnveidei.

Projekta rezultāti

1. Kampaņā iesaistītas pašvaldības iestādes, nodrošināta Ministru kabineta rīkojuma Nr.422 Rīgā 2010.gada 23. jūlijā noteikumu izpilde (iesaistītas 34 pašvaldības iestādes, 40 kartonu kastu komplektu izvietošana atkritumu dalītai vākšanai); 2. Nešķiroto atkritumu daudzuma samazināšanas iespēju novērtēšana, izmantojot “mājas kompostēšanu” un iesaiste atkritumu šķirošanā. Kompostēšanas tvertņu iegāde (20 gb.) u.c. materiālu dalītas atkritumu vākšanas nodrošināšanai; 3. Informatīvā bukleta sagatavošana un izsūtīšana kopā ar “Līvānu novada vēstīm” (6 000 eks); 4. Informatīvā plakāta izgatavošana pašvaldības iestādēm (50 gb.). 5. Nelielu iedzīvotāju skaita daudzdzīvokļu māju iesaiste atkritumu šķirošanā (2 daudzdzīvokļu mājas): 6. Mācību stundas: Līvānu 1. vidusskola, Līvānu 2. vidusskola, Jersikas pamatskola, Līvānu novada pirmskolas izglītības iestāde "Rūķīši" (4 stundas); 7. Semināri daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem māju apsaimniekotājiem un pārvaldītājiem, izglītības iestāžu saimniekiem un vadītājiem un vienģimeņu māju iedzīvotājiem (3 semināri); 8. Kampaņas popularizēšana un intervijas ar iesaistītajām ģimenēm (3. publikācijas Līvānu novada vietējos medijos, www.lasa.lv vietnē); 9. Video “Kompostēšanas pamācība” sagatavošana (1 video); 10. Informācijas par “mājas kompostēšanas” pieredzi ieviešanu pašvaldībā apkopojums ārvalstīs www.lasa.lv mājas lapā (3 publikācijas); 11. Sagatavots kampaņas apkopojums un priekšlikumi Līvānu novada atkritumu apsaimniekošanas pilnveide (1 apkopojums).

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.10.2016
Īstenotājs Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Rīga, Kuršu iela 9-2, LV-1006
Projekta kopējās izmaksas 12 038.67 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 028.67 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.