• Sākums >
  • Dabas parka “Daugavas loki” Adamovas dabas takas daudzveidības saglabāšana un aizsardzība, īstenojot teritorijas apsaimniekošanas pasākumus

Dabas parka “Daugavas loki” Adamovas dabas takas daudzveidības saglabāšana un aizsardzība, īstenojot teritorijas apsaimniekošanas pasākumus

Reģ Nr. 1-08/46/2017

Projekta mērķis

Vispārējais mērķis – aizsargāt Adamovas dabas takas dabas un bioloģisko daudzveidību dabas parkā “Daugavas loki”, saglabāt ainavisko vērtību aizsargājamo ainavu apvidū “Augšdaugava”, kā arī informēt vietējos iedzīvotājus par ĪADT nozīmību dabas aizsardzībā. Tiešais mērķis – pabeigt īstenot Adamovas dabas takas apsaimniekošanas aktivitātes 2010. - 2022. gadam, dabas daudzveidības aizsardzībai un dabas takas saglabāšanai, kas noteikti dabas parka “Daugavas loki” dabas aizsardzības plānā 2010. - 2022. gadam, turpinot Adamovas dabas takas infrastruktūras sakārtošanu, ainavas saglabāšanu un informatīvo pasākumu organizēšanu par dabas vērtībām.

Projekta uzdevumi

1. Aktivitāte “Adamovas dabas takas infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana” (26.06. – 06.10.2017.): 1.1. Veikt iepirkumu/cenu salīdzināšanu – noslēgt līgumu par pakalpojumu sniegšanu; 1.2. Labiekārtot Adamovas dabas taku – atjaunot dabas takas infrastruktūru atbilstoši tāmei (skat. Pielikums Nr. 10). 2. Aktivitāte “Apmācības gidiem” (01.08. – 31.08.2017.): 2.1. Noslēgt līgumu par 8 stundu apmācībām. 2.2. Noorganizēt apmācības “Vides gids un tūrisms ĪADT”. 3. Aktivitāte “Informatīvā materiāla izstrāde un izdošana par Adamovas dabas taku” (03.07. – 31.08.2017.): 3.1. Izstrādāt informatīvo materiālu par Adamovas dabas taku – A4 buklets, 2000 gab., krāsains, latviešu un krievu valodā. 3.2. Aktualizēt tirgus izpēti un izvēlēties pakalpojuma sniedzēju ar zemāko cenu. 3.3. Drukāt bukletus. 4. Aktivitāte “Informatīvā materiāla izstrāde un izdošana par Daugavas lokiem” (01.08. – 02.10.2017.): 4.1. Izstrādāt informatīvo materiālu (karti) par Daugavas lokiem – A3 kartes, 10 000 gab., krāsainas. 4.2. Aktualizēt tirgus izpēti un izvēlēties pakalpojuma sniedzēju ar zemāko cenu. 4.3. Drukāt kartes. 5. Veikt publicitātes pasākumus par projekta īstenošanu. 6. Sagatavot un iesniegt atskaites LVAF par projekta īstenošanu (03.10. – 31.10.2017.).

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.10.2017
Īstenotājs Krāslavas novada dome
Krāslava, Rīgas iela 51, LV-5601
Projekta kopējās izmaksas 29 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 650.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.