NEDĒĻA BEZ PILSĒTAS

Reģ Nr. 1-08/46/2015

Projekta mērķis

Interesantā un saistošā veidā pilsētas bērniem un jauniešiem parādīt pieejamos vides un dabas resursus senāk un šodien, likt paskatīties uz ikdienā pieejamo komfortu izvērtējoši un veicināt lietderīgu resursu izmantošanu.

Projekta uzdevumi

2.2.1. Parādīt un likt novērtēt ikdienas resursu pieejamību senāk un tagad. 2.2.2. Likt aizdomāties par pieejamiem ikdienas resursiem un komfortu nevis kā normu, bet izvērtējoši. 2.2.3. Iemācīt ekonomiski un saudzīgi izlietot mūsdienās pieejamos vides un dabas resursus un praktiski tos pielietot ikdienā. 2.2.4. Bērniem un jauniešiem saistošā veidā sniegt izzinošu (teorētisku, praktisku) informāciju par vides un dabas jautājumiem, izmatojot radošu pasniegšanas formu. 2.2.5. Konkrētā sakopšanas, apzaļumošanas objektā realizēt praksē resursu atjaunošanas un vides sakopšanas veicināšanas programmu.

Projekta rezultāti

2.3.1. Nometnes laikā katru dienu apzināti 1,5 h tiek ietaupīta elektroenerģija – 9h (6 vakari). 2.3.2.Izzināta un parādīta dabas un vides resursu pieejamība senāk un mūsdienās. 2.3.3. Veicināta bez atlikumu ražošana - no kokmateriālu ražošanas atlikumiem izveidoti ikdienā pielietojami vides objekti, kas veicina vides sakoptību un „zaļo domāšanu”. 2.3.4. Praksē apgūta materiālu otrreizējā izmantošana (tekstils, pārtikas produktu iepakojums u.c.). 2.3.5. Bērni un jaunieši apguvuši praktiskas iemaņas ikdienas resursu taupīšanai. 2.3.6. Atjaunoti dabas un vides resursi – nometnes norises vietā - skolas teritorijā un apkārtnē izveidotas, apzaļumotas puķu dobes, iestādīti dažādi košumkrūmi un koki (saskaņā ar skolas dārznieku un vadību).

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 21.08.2015
Īstenotājs Iedvesmu pļava
Rīga, Apes iela 5A-65, LV-1039
Projekta kopējās izmaksas 4 375.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 216.22 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.