• Sākums >
  • Latvijas izzūdošo augu sugu ex situ saglabāšana un dažu sugu in situ izpēte 2011.gadā

Latvijas izzūdošo augu sugu ex situ saglabāšana un dažu sugu in situ izpēte 2011.gadā

Reģ Nr. 1-08/46/2010

Projekta mērķis

Latvijas izzūdošo augu sugu saglabāšana ex situ. Dažu sugu populāciju pētījumos iegūt sugas saglabāšanai nozīmīgus datus.

Projekta uzdevumi

Projekts iecerēts kā 2010. gada projekta paplašināts turpinājums. Izmantojot iepriekš in vitro ievadīto īpaši aizsargājamo sugu materiālu, sugu bankas uzturēšana tiks nodrošināta dažādās temperatūrās, tai skaitā, lēnas augšanas apstākļos, izvēloties piemērotākās barotnes no iepriekš veiktiem eksperimentiem un veicot jaunus izmēģinājumus. Turpināsies eksperimenti ar relatīvi grūti kultivējamām sugām, piemēram, orhideju asimbiotiska audzēšana, kā arī materiāla papildināšana ekspedīcijās. Optimālu apstākļu pētījumiem grūti kultivējamām sugām tiks izmantotas klimata kameras. Tiks veikti kultūrā pavairoto reto sugu augu stādījumi eksperimentālos substrātu maisījumos, pielāgotos biotopos un ekspozīcijās NBD teritorijā. Dažu Eiropas Biotopu Direktīvas aizsargājamu sugu Latvijas populācijās tiks veikta īpatņu uzskaite un biotopa raksturojums.

Projekta rezultāti

Projekta izstrādes rezultātā tiks iegūtas specifiskas zināšanas sugu saglabāšanai ex situ (izmantojot arī in situ pētījumos iegūtos datus). Tiks veidota un uzturēta eksperimentāla reto augu banka sugu ex situ saglabāšanai kā papildus garants sugu saglabāšanai in situ. Aizsargājamo Latvijas savvaļas sugu augu ekspozīcija tiks izmantota Nacionālā botāniskā dārza apmeklētāju izglītošanai – priekšstata veidošanai par bioloģisko daudzveidību un tās saglabāšanas nepieciešamību.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.12.2011
Īstenotājs Nacionālais botāniskais dārzs
Salaspils, Miera iela 1, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 8 537.23 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 537.23 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 537.23 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.