Atkritumu šķirošana

Reģ Nr. 1-08/45/2016

Projekta mērķis

Veicināt sabiedrības apziņas veidošanu videi draudzīgai rīcībai, pievēršot uzmanību preču patēriņam, kopējo atkritumu daudzuma apjoma samazināšanai un produkta racionālas iegādes izvērtēšanai. Ilgtermiņā saudzē dabas resursus,, iesaistot patērētājus pareizai atkritumu šķirošanai un ekoloģisko atkritumu pārstrādes veidiem, kuri pozitīvi ietekmē vidi.

Projekta uzdevumi

1. Aptaujāt iedzīvotājus par atkritumu šķirošanu; 2. Informēt sabiedrību par šķirošanas nepieciešamību; 3. Skolas vecuma bērniem uzskatāmi parādīt procesu, kurā no makalatūras un vecām drēbēm var iegūt materiālu dažādu lietu izgatavošanai. 4. Realizēt izglītojošu pasākum bērnudārzā bērniem par atkritumu šķirošanu; 5. Radīt eko grafftī ar akcijas saukli; 6. Vairākās vietās Madonā noorganizēt zibakcijas; 7. Uzfilmēt zibakcijas un ievietot sociālajos tīklos; 8. Veikt Akciju “šķirojam atkritumus”;

Projekta rezultāti

1. Iegūta informācija no Madonas iedzīvotājiem par atkritumu šķirošanas aktualitāti un paradumiem, kā arī iemesliem, kuri traucē to darīt. 2. Veikta 300 iedzīvotāju aptauja, kuru var objektīvi pārbaudīt pēc anketām; 3. Informēti bērni par atkritumu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, kā arī vismaz 100 bērniem demonstrēts process, kurā pārstrādā atkritumus. Tiks uzņemti vairāki foto un video; 4. Madonas pilsētā realizēti 5 “eko grafiti”, kuri piesaista iedzīvotāju uzmanību akcijai. Tie būs apskatāmi ne tikai Madonas pilsētā, bet arī tiks ievietotas bildes sociālajos tīklos piesaistot netiešos akcijas dalībniekus; 5. Plašākai sabiedrības daļai apskatāms video ar veiktajām 5 zibakcijām, kuras ievietos sociālajos tīklos. Netiešo akcijas dalībnieku skaits tiks vērtēts no video aktualitātes un skatījuma daudzuma; 6. Madonas iedzīvotāji tiks informēti par saražoto atkritumu daudzumu pilsētā, to pārstrādi un ietekmi uz vidi, un vismaz 300 iedzīvotāji, piedaloties konkursā, apgūs iemaņas pareizi šķirot atkritumus.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.10.2016
Īstenotājs Oktapuss
Salacgrīva, Salcgrīvas nov., Murdu iela 19A, LV-4033
Projekta kopējās izmaksas 5 748.01 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 189.80 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.