Dabas datu apkopošana un ievade dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Reģ Nr. 1-08/450/2014

Projekta mērķis

Veikt dabas datu apkopošanu un digitalizāciju dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS, no Dabas aizsardzības pārvaldes rīcībā esošajiem datiem.

Projekta uzdevumi

1. Apkopot, izvērtēt un veikt informācijas ievadi dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS īpaši aizsargājamo augu atradnēm. Papīrveida augu atradņu anketas un zīmētās shēmas elektronizēt PDF formātā, un glabāt Dabas aizsardzības pārvaldes serverī (Dati no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras datu bāzes). 2. Papīrveida NATURA 2000 vietu apsekošanas anketas un zīmētās shēmas elektronizēt PDF formātā, un glabāt Dabas aizsardzības pārvaldes serverī. (Dati no projekta „Latvijas īpaši aizsargājamo teritoriju sistēmas saskaņošana ar EMERALD/NATURA 2000 aizsargājamo teritoriju tīklu”). 3. Papīrveida 2008. gada NATURA 2000 monitoringa sugu un biotopu anketas un shēmas elektronizēt PDF formātā, un glabāt Dabas aizsardzības pārvaldes serverī. (Dati no Sugu un biotopu monitoringa NATURA 2000 teritorijās Latvijā – 2008.). 4. Projekta laikā apkopojot informāciju, atlasīt un ievadīt dabas datus, kas līdz šim nav ievadīt dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS no: a. ietekmes uz vidi novērtējumiem (IVN); b. saskaņojumiem par zinātnisko pētījumu veikšanu īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (ne vienmēr pētījumu veicēji informē Dabas aizsardzības pārvaldi par iegūtajiem rezultātiem); c. monitoringa atskaitēm par potenciālo biotopu vai sugu atradņu izmaiņām, derīgo izrakteņu ieguves teritoriju tuvumā; d. ekspertu atzinumiem; e. dažādiem projektiem (LIFE, LVAF u.c.); f. un cita veida informāciju. 5. Apkopoto informāciju sistematizēt, lai nākotnē teksta failus, fotogrāfijas, u.c. veida informāciju varētu sasaistīt ar dabas datu pārvaldības sistēmu OZOLS. Sistematizēto informāciju glabāt Dabas aizsardzības pārvaldes serverī.

Projekta rezultāti

Sagaidāmie rezultāti: • Dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS ievadītas 6666 īpaši aizsargājamo augu atradnes. • Elektronizētas vismaz 9000 papīrveida anketas un shēmas. • Apkopojot informāciju, atlasīti un ievadīti dabas dati, kas līdz šim nebija ievadīti dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS – aptuveni 100 jauni ieraksti. • Sistematizēta informācija, lai nākotnē teksta failus, fotogrāfijas, u.c. veida informāciju varētu sasaistīt ar dabas datu pārvaldības sistēmu OZOLS.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.11.2015
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.