• Sākums >
  • Latvijas pārstāvja piedalīšanās Eiropas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas organizāciju sanāksmēs Polijā

Latvijas pārstāvja piedalīšanās Eiropas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas organizāciju sanāksmēs Polijā

Reģ Nr. 1-08/44/2010

Projekta mērķis

Nodrošināt Latvijas botānisko dārzu pārstāvja piedalīšanos starptautiskas organizācijas „Eiropas botānisko dārzu konsorcijs” kārtējā sēdē, kas notiks 2011.g. 19.-22. maijā Varšavā un Eiropas augu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas organizācijas Planta Europa konferencē 23.-27. maijā Krakovā.

Projekta uzdevumi

1. Ziņojuma sagatavošana par Latvijas botānisko dārzu aktivitātēm bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā saskaņā ar Globālo stratēģiju augu saglabāšanai 2011. - 2020.gadam (Nagoja, Japāna, 2010.g. oktobris) un Starptautisko botānisko dārzu rīcības plānu augu saglabāšanā (Dublina, Īrija, 2010.g. septembris). 2. Stenda prezentācijas sagatavošana par Latvijas reto un izzūdošo sugu ex situ kolekcijām Latvijas botāniskajos dārzos 3. Piedalīšanās kārtējā Eiropas botānisko dārzu konsorcija sanāksmes darbā Varšavā 2011.g. 19.-22. maijā 4. Piedalīšanās Planta Europa konferencē 23.-27. maijā Krakovā.

Projekta rezultāti

Tiks nodrošināta Latvijas dabas aizsardzības aktivitāšu atpazīstamība Eiropas Savienības vidē (caur konsorcija un Planta Europa darbības atspoguļošanu Polijas u.c. plašsaziņas līdzekļos) un Latvijas botānisko dārzu aktīvā pārstāvniecība Eiropas organizācijās, kas darbojas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jomā.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.05.2011
Īstenotājs Nacionālais botāniskais dārzs
Salaspils, Miera iela 1, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 1 535.28 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 535.28 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.