"Dabas studija" - pozitīvi par dzīvi Natura 2000 teritorijās

Reģ Nr. 1-08/448/2015

Projekta mērķis

Vispārējais: veicināt sabiedrības vides izglītību un audzināšanu un izpratni par vidi un vides aizsardzības problēmām, piedāvājot raidījumus radio un internetā. Tiešie: ● atspoguļot dzīvi Natura 2000 teritorijās, akcentējot pozitīvos piemērus aizsardzības režīma realizācijā; ● paplašināt iedzīvotāju informētību par Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanu un veicināt iesaisti tajā; ● motivēt iedzīvotājus vides aizsardzībā ārpus aizsargājamām dabas teritorijām; ● aktualizēt vides un dabas integrāciju tautsaimniecības nozarēs, teritoriju attīstības plānošanā, lauksaimniecībā; ● paaugstināt katra indivīda personīgo atbildības izjūtu par dabas vērtībām savā apkārtnē; ● rosināt sabiedrību uztvert vides jautājumus pozitīvāk un aktīvāk iesaistīties vides problēmu risināšanā; ● rosināt sabiedrību dzīvot videi draudzīgāk, sniedzot praktiskus padomus ikdienas dzīvei.

Projekta uzdevumi

1. Izveidot 16 raidījumus raidīšanai Jēkabpils Radio1 ēterā un internetā, lai informētu un izglītotu sabiedrību par Natura 2000 teritorijām, to aizsardzību, apsaimniekošanas un tūrisma iespējām, kā arī rosinātu līdzdarboties apsaimniekošanā un dabas aizsardzībā. Raidījumu ierakstīšanu organizēt brīvā dabā vismaz sešās Vidzemes Natura 2000 teritorijās, kā arī vismaz vienā ģeovietā, lai ievāktu informāciju par vietējām vērtībām, uzklausītu vietējo iedzīvotāju pieredzi un jautājumus, kā arī dabas aizsardzības ekspertu un attiecīgo valsts institūciju pārstāvju padomus, ieteikumus un citu informāciju atbilstoši katra raidījuma tēmai. 2. Nodrošināt 16 raidījumu radio versiju pārraidīšanu Jēkabpils Radio1 ēterā ar diviem atkārtojumiem. 3. No šiem 16 raidījumiem 8 raidījumiem izveidot video versijas pārraidīšanai internetā. 4. Nodrošināt 8 audio un 8 audiovizuālu raidījumu publicēšanu Jēkabpils ziņu portālā www. radio1.lv. 5. Lai sasniegtu pēc iespējas plašāku mērķauditoriju, nodrošināt raidījumu publicitāti ziņu portālā www.radio1.lv, sociālajos tīklos, tajā skaitā draugiem.lv, twitter.com, facebook.com, youtube.com, ar dabas aizsardzību saistītos portālos, piemēram, www.daba.gov.lv, www.lob.lv. 6. Un projekta iesaistīto organizāciju interneta resursos: strenčunovads.lv; salacgriva.lv; plavinas.lv; sigulda.lv; gnp.lv; visitligatne.lv; aprinkis.lv; ligatne.lv; veclaicene.lv; ogresnovads.lv; ogrenet.lv kā arī laikrakstā “Ceturtdiena”, ko Vidusdaugavas reģiona iedzīvotāji saņem bez maksas.

Projekta rezultāti

Visas projekta aktivitātes ir izvēlētas un atbilst projektu konkursa mērķim. Projekta ieviešanas rezultātā tiks veicināta sabiedrības vides izglītošana un audzināšana, piedāvājot raidījumus radio un video versijas internetā. Projekta rezultāti: 1. apmeklētas vismaz 6 Natura2000 teritorijas Vidzemē un vismaz 1 ģeovieta (Gada ģeovieta 2016) 2. izveidoti un pārraidīti 16 raidījumi „Radio1” ēterā , ar 2 atkārtojumiem 3. no 16 raidījumiem 8 raidījumiem sagatavotas audiovizuālās versijas publicēšanai Jēkabpils ziņu portālā www. radio1.lv, kas apskatāma arī pēc projekta noslēguma

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 30.11.2016
Īstenotājs Radio 1
Jēkabpils, Brīvības iela 116, LV-5201
Projekta kopējās izmaksas 6 386.46 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 470.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 470.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.