Dzīvsudraba un citu metālu skrīnings Latvijas ūdeņu zivīs

Reģ Nr. 1-08/448/2014

Projekta mērķis

Pētījums par dzīvsudraba (Hg) un citu metālu (As, Cd, Cu, Pb, Ni, Zn) radītā piesārņojuma līmeni Latvijas ūdeņos ķertās zivīs un šo metālisko elementu sadalījums starp zivju sugām un to vecumiem.

Projekta uzdevumi

1. Projekta vadība un koordinēšana. Aktivitāte ietvers ceturkšņa pārskatu un gala pārskata sagatavošanu, projekta grupas darba plānošanas sanāksmju organizēšanu, citās aktivitātēs paredzēto darbu plānošanu un koordinēšanu. 2. Dažādu sugu un vecuma zivju paraugus vākšana. Paraugu vākšana paredzēta katrā Latvijas reģionā 4 vai 5 vietās (ezerā vai upē) un Rīgas līcī 2 vietās un Baltijas jūras piekrastē 2 vietās. Kopā paredzēts ķert zivis 20 – 25 vietās. Tiks vāktas dažāda vecuma tipiskās saldūdens un piekrastes zivju sugas – gan plēsīgās, gan augēdājas. Kopā paredzēta analizēt 100 – 150 zivju paraugus. 3. Zivju audu ekstrakcija ķīmiskajām un ihtioloģiskām analīzēm. Metālu noteikšanai zivīm tiks izņemta akna un muguras muskulis bez asakām un ādas. Šie orgāni ķīmiskai analīzei ir vispiemērotākie, jo parāda reālo metālu daudzumu, ko cilvēks var uzņemt ar pārtiku, kā arī labi atspoguļo metālu uzkrāšanās tempus zivīs un to potenciālo veselības stāvokli. Iegūtie paraugi metālu analīzēm tiks glabāti sasaldēti līdz turpmākai analīzei. Ihtioloģiskām analīzēm atkarībā no sugas tiks ņemti žaunu vāki un/vai otolīti, zvīņas, kas paredzēti zivju vecuma noteikšanai. 4. Ihtioloģiskā analīze. Ihtioloģiskajā analīzē ietilpst: zivs sugas, svara un garuma noteikšana, dzimuma noteikšana un vecuma noteikšana. Zivju sugas, garuma, svara un dzimuma noteikšana ir salīdzinoši vienkārša un neaizņem daudz laika, turpretim zivju vecuma noteikšana ir daudz darbietilpīgāks process. Zivju vecuma noteikšana balstās uz ātrās un lēnās augšanas zonu izšķiršanu „reģistrējošajās struktūrās” un tiek veikta laboratorijas apstākļos ar trīs metodēm, atkarībā no sugas: 1. zivs vecuma noteikšana no zivs otolītiem, 2. zivs vecuma noteikšana no žaunu vākiem un 3. zivs vecuma noteikšana pēc zvīņām. Zivju vecuma noteikšana notiek skaitot slāņus uz „reģistrējošajām struktūrām” (otolītiem, zvīņām un žaunu vākiem) zem binokulāra. 5. Zivju audu paraugu priekšapstrāde un ķīmiskās analīzes – As, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb un Zn kvantitatīva noteikšana paraugos. Paraugu priekšapstrāde ķīmiskajām analīzēm ietvers paraugu žāvēšanu, ūdens satura noteikšanu, homogenizēšanu, izņemto aknu masas noteikšanu, paraugu mineralizācija ar mikroviļņiem skābju maisījumā (As, Cd, Cu, Ni, Pb un Zn). Iepriekšminētos metālus atkarībā no koncentrāciju diapazona, kas šobrīd nav zināms, noteiks ar liesmas vai elektrotermiskās atomizācijas metodi, izmantojot atomabsorbciometru (Varian SpectraAA880 vai AA880Z). Hg analīzes veiks, mineralizējot paraugus koncentrētas slāpekļskābes un sērskābes maisījumā 8 -10 stundas. Hg koncentrāciju noteiks uzreiz pēc mineralizācijas, izmantojot aukstā tvaika metodi, ar atomabsorbciometru (Varian SpectraAA880) un speciālo Hg analīžu bloku VGA 76. Atkarībā no parauga viendabības Hg noteikšanai tiks izmantots arī automātiskais tiešās Hg tvaiku plūsmas analizators (Teledyne Leeman Labs Hydra IIc), kas nodrošina sausā parauga eletrotermisko sadedzināšanu skābeklī un emitētā dzīvsudraba tvaika tiešos mērījumus, kas balstīti uz atomabsorbciometrijas principiem. 6. Informācijas apkopošana, gala atskaites/ziņojuma sagatavošana. Aktivitāte paredz visu iegūto datu apkopošanu datu bāzē. Gala atskaitē vai ziņojumā tiks skaidroti skrīninga rezultātā iegūtie dati, metālu izplatība Latvijas ūdeņos ķertajās zivīs. Ietvers literatūras datus par stāvokli citās valstīs vai pasaules reģionos, kā arī ietvers rekomendācijas par turpmāko pētījumu vai monitoringa nepieciešamību un apjomu.

Projekta rezultāti

Projekta gala rezultāts būs datubāze par Hg un citu metālu saturu dažādu zivju sugu paraugos un projekta atskaite / ziņojums, kas saturēs informāciju par analizētajiem zivju paraugiem – zvejošanas vieta, zivju sugas, vecums, izmērs, svars, As, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb un Zn saturs muskuļos un zivju orgānos, ja to masa būs pietiekama analīzei. Projekta rezultāti būs brīvi pieejami vietējām valsts un pašvaldību, kā arī Eiropas Savienības institūcijām, kā arī vides, sabiedrības veselības un citu jomu ekspertiem/speciālistiem. Balstoties uz rezultātiem tiks izstrādātas rekomendācijas par turpmāko pētījumu vai monitoringa nepieciešamību un apjomu.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2015
Īstenotājs Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Rīga, Daugavgrīvas 8, LV-1048
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.