• Sākums >
  • Aleju apsekošana un izvērtēšana

Aleju apsekošana un izvērtēšana

Reģ Nr. 1-08/447/2015

Projekta mērķis

Sagatavot priekšlikumus Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumu Nr.888 “Noteikumi par aizsargājamām alejām” grozījumiem, precizējot valsts nozīmes aizsargājamo aleju sarakstu un to robežas.

Projekta uzdevumi

1. Izvērtēt esošo valsts nozīmes aizsargājamo aleju un potenciālo aizsargājamo aleju teritorijas kamerzāli. 2. Dabā veikt aleju inventarizāciju (izvērtēt alejā esošo koku vispārējo stāvokli, alejā sastopamās dabas vērtības, aleju saglabāšanās iespēju ilgtermiņā), apkopot izpētes rezultātus un pieejamo vēsturisko informāciju pārskata veidā par katru valsts nozīmes aizsargājamo aleju un sagatavot zinātnisku pamatojumu aleju robežu precizēšanai, aleju likvidēšanai vai jaunu aleju noteikšanai par valsts nozīmes aizsargājamām alejām. 3. Sagatavot kartogrāfisko materiālu, nosakot atbilstošas robežas aleju saglabāšanas nodrošināšanai (piedāvāt jaunas vai apstiprināt šā brīža robežu atbilstību). 4. Sagatavot priekšlikumus grozījumu veikšanai Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr. 888 “Noteikumi par aizsargājamām alejām”.

Projekta rezultāti

Tiks identificētas un pārbaudītas jau zināmās dabas vērtības un precizētas esošo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – aleju robežas. Vienlaikus projekts sniegs ieguldījumu citu īpaši aizsargājamu sugu atradņu apzināšanā un aizsardzībā, jo tiks sagatavoti priekšlikumi papildināt īpaši aizsargājamo aleju sarakstu, ja, apsekojot potenciālās vietas, tiks konstatētas valsts mērogā nozīmīgas dabas un kultūrvēsturiskās vērtības. Rezultāti ietvers: 1. Pārskatu ar 60 valsts nozīmes aizsargājamo aleju dabas vērtību aprakstiem, shēmām un foto; 2. Pārskatu ar 100 potenciāli aizsargājamo aleju dabas vērtību aprakstiem, shēmām un foto; 3. Dabas vērtību un valsts nozīmes aizsargājamo aleju, un potenciālo aizsargājamo aleju robežu datus kā digitālus slāņus apveidfailu (.shp) formātā; 4. Sagatavotus priekšlikumus grozījumu veikšanai Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.888 “Noteikumi par aizsargājamām alejām”.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.10.2016
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 65 600.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 65 600.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.