• Sākums >
  • Starptautiskā Jauno Reindžeru nedēļa / pieredzes apmaiņa Latvijas ĪADT

Starptautiskā Jauno Reindžeru nedēļa / pieredzes apmaiņa Latvijas ĪADT

Reģ Nr. 1-08/444/2015

Projekta mērķis

Jauno reindžeru kustība ir starptautiska un tās aizsākumi meklējami 2002. gadā, kad Eiropas dabas un nacionālo parku jeb Eiroparku federācija (Europarc Federation) izstrādāja tāda paša nosaukuma programmu, kuras galvenais mērķis - caur dažādām praktiskām aktivitātēm, arī neformālo izglītību veicināt jauniešu izpratni un ieinteresētību dabas izzināšanā, dabas aizsardzībā, kā arī vietējo dabas un kultūrvēsturisko objektu saudzēšanā. Jau kopš 2004. gada Gaujas nacionālajā parkā pastāv jauno reindžeru kustība, kurā darbojas aktīvi jaunieši, kas iesaistās Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (turpmāk tekstā – ĪADT) un Gaujas NP darbībā, attīstībā un aizsardzībā – brīvprātīgi piedaloties talkās un palīdzot vides inspektoriem un darbiniekiem dažādos pienākumos. Tie ir jaunie dabas pētnieki, kuri cenšas izprast dabas likumus un vēro ikdienišķos dabas brīnumus, kas vairumam no mums paslīd garam nepamanīti. Jaunie reindžeri dod savu ieguldījumu arī ĪADT apmeklētāju izglītošanā. Jauniem reindžeriem tiek dotas iespējas iepazīt līdzīgi domājošus jauniešus no Eiropas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, jo ik gadu Eiroparku federācija organizē starptautisku pasākumu, kurās tiekas jaunieši un viņu vadītāji. Pasākumā tiek plānota jauno reindžeru kustības attīstība, veikts ieguldījums kādā no Eiropas aizsargājamām teritorijām un iegūts atbalsts no citiem dabas aizsardzības jaunajiem entuziastiem. Latvija pārstāvēta šādos pasākumos kopš 2008.gada. Projekta ietvaros plānots noorganizēt Starptautiska Jauno reindžeru pasākumu Latvijā, Gaujas Nacionālajā parkā, kura mērķi ir: - popularizēt pasākuma dalībvalstu un Latvijas ĪADT dabas, kultūras, kā arī sociālās un ekonomiskās vērtības; - iesaistīt Jaunos reindžerus kopīgu mērķu sasniegšanā Eiropas ĪADT, - izveidot jauniešu tīklu, kas līdzdarbojas dabas aizsardzībā un atbalsta savu ĪADT, - veicināt jauniešu vidū sadarbību, draudzību un grupas ētiku. Šāda starptautiska pieredzes apmaiņas iespēja ir veids, kā jaunieši var mācīties par dabas aizsardzību citviet un nest savas aizsargājamās dabas teritorijas vārdu pasaulē.

Projekta uzdevumi

Noorganizēt pirmo reizi starptautisko Jauno reindžeru pasākumu Latvijā no 2016.gada 11.jūlija līdz 16.jūlijam: • sagatavot detalizētu pasākuma programmu, kas paredzēta gan jauniešiem, gan pavadošajiem mentoriem (reindžeriem/inspektoriem), saskaņojot to ar EUROPARC federāciju; • administrēt finanšu plūsmu, apdrošināt starptautisko pasākumu; sagatavot metodiskos materiālus un aprīkojumu nodarbībām un praktiskajām aktivitātēm, atbilstoši pasākuma programmai; • izstrādāt komunikācijas plānu, kas realizējams gatavojoties pasākumam, pasākuma laikā un atskaites sagatavošanas periodā; • izplānot un nodrošināt pasākuma programmai atbilstošu dalībnieku loģistiku, arī uz un no lidostas; • nodrošināt plašu pasākuma norises atspoguļojumu masu mēdijos un veikt pasākuma detalizētu izvērtējumu, sagatavot atskaites; • popularizēt Latvijas ĪADT, pasākuma ietvaros dalībniekus iepazīstināt ar kultūrvēsturiskām un dabas vērtībām; • saplānot un paveikt praktisku un lietderīgu darbu ĪADT attīstībai, aktīvā darbībā iesaistoties jauniešiem; • realizēt neformālās izglītības aktivitātes, kas veicina gan savstarpēju jauniešu iepazīšanu, gan komandas darbu, sadarbību, draudzību un grupas ētiku; • iesaistīt pieredzējušos un bijušos Jaunos reindžerus, kas iepriekš piedalījušies līdzīgos starptautiskos pasākumos, konkrētā pasākuma aktivitāšu organizēšanā, veicinot viņu līdzdalību un atbildības sajūtu; • dot iespēju Gaujas NP Jauno reindžeru kustības dalībniekiem piedalīties starptautiskā Jauno reindžeru pasākuma aktivitātēs, lai iegūtu pieredzi un motivāciju turpmākai darbībai.

Projekta rezultāti

Starptautiskais Jauno reindžeru pasākums Latvijā notiks pirmo reizi, tas būs unikāls pasākums. Pasākumā piedalīsies Jaunie reindžeri ar saviem mentoriem no 14 Eiropas ĪADT un Eiroparku federācija pārstāvji, kā arī pasākuma organizatoru darba grupa. Diviem Gaujas NP Jaunajiem reindžeriem un vienam mentoram būs iespēja piedalīties starptautiskā Jauno reindžeru pasākumā un oficiāli pārstāvēt Latviju. Savukārt daļai no Gaujas NP Jauno reindžeru kustības dalībniekiem būs iespēja piedalīties atsevišķās starptautiskā pasākuma aktivitātēs, iegūstot pieredzi un motivāciju turpmākai darbībai. Iesaistot vietējos jauniešus starptautiskā Jauno reindžeru pasākumā un aktivitātēs, aicinot viņus līdzdarboties, tiks panāktas attieksmes un rīcības izmaiņas. Latvijas Jauno reindžeru atbildības līmenis būs augstāks, viņi savu pieredzi un zināšanas izplatīs gan savu vienaudžu vidū, gan arī savās ģimenēs un pārējā sabiedrībā. Tiks popularizētas Latvijas ĪADT un to vērtības visu dalībvalstu dalībnieku vidū, kā arī Jauno reindžeru kustības nozīme Eiropas un Latvijas mērogā un veicināta Ķemeru Nacionālā parka Jauno reindžeru kustības attīstība. Pieredzes apmaiņas laikā starp pavadošajiem mentoriem (reindžeriem / inspektoriem) plānots organizēt diskusiju par iespējām un ieguvumiem darbā ar Jauniem Reindžeriem un izveidot turpmākās Jauno reindžeru programmas attīstības plānu kustības ieviešanai Latvijas ĪADT. Tiks sagatavoti metodiskie materiāli angļu valodā dabas vērtību izzināšanai. Organizējot Starptautisko Jauno reindžeru pasākumu Latvijā, jaunieši tiks motivēti profesionālai izaugsmei dabas un vides aizsardzības jomā, kā arī stiprināta Jauno reindžeru grupa, kas līdzdarbojas dabas aizsardzībā ĪADT.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.10.2016
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 15 795.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 795.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.