Ieraugi, atklāj, saglabā.

Reģ Nr. 1-08/442/2015

Projekta mērķis

Rosināt skolēnu ilglaicīgu un mērķtiecīgu dabas vides izzināšanu un saglabāšanu, veicot regulārus izzinošus pārgājienus dabā.

Projekta uzdevumi

Veicināt daudzpusīgu cilvēku nepārveidoto dabas teritoriju izpēti. 2. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu, veicinot skolēnu uzturēšanos ārā dažādos gadalaikos un laika apstākļos. 3. Sekmēt skolēnu sadarbību ar dabas aizsardzības speciālistiem. 4. Veicināt dabas aizsardzības un izglītības speciālistu sadarbību, jo projekts tiks realizēts sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. Projekta dalībnieki: interešu izglītības, vispārējās, speciālās, profesionālās izglītības iestāžu skolēnu grupas. Dalībnieku skaits grupā – ne vairāk kā 6. No vienas iestādes var piedalīties vairākas grupas. Realizējot projektu, dalībnieki iesaistās ilglaicīgā un daudzpusīgā cilvēku nepārveidoto dabas teritoriju izzināšanā. Projektam ir 4 secīgas pakāpes. Par katras pakāpes veikšanu dalībnieki iesūta atskaiti un saņem apliecinājumu. 1.pakāpe “Atrodi!”. Dalībnieki atrod kādu neskartas dabas teritoriju, kas ir sasniedzama kājām/ar velosipēdu/ ar laivu. Ar neskartu dabu šajā projektā saprot cilvēka jūtami nepārveidotu, neapbūvētu dabas vidi, saprotot, ka mūsdienās pilnīgi neskarta daba nav atrodama. Būtiski, lai teritorija būtu ērti sasniedzama vairākas reizes gadā, lai tā būtu publiski pieejama. Dalībnieki iezīmē šo teritoriju kartē, nofotografē, sagatavo nelielu aprakstu par to, iesūta organizatoriem. Saņem apliecinājumu par pirmo pakāpi. 2.pakāpe “Izzini!”. Dalībnieki apmeklē izvēlēto teritoriju, minimums, 4 reizes vismaz divos dažādos gadalaikos, rūpīgi un daudzpusīgi to izpēta. Sagatavo un iesūta atskaiti par uzzināto. Saņem apliecinājumu par otro pakāpi. 3.pakāpe “Rūpējies!”. Dalībnieki noskaidro, vai teritoriju kas neapdraud un vai ir nepieciešama tās aizsardzība vai sakopšana. Ja ir nepieciešama, realizē vienkāršus sakopšanas, labiekārtošanas vai aizsardzības darbus. Ja teritorija atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, pirms darbu veikšanas noteikti informē un konsultējas ar dabas aizsardzības speciālistiem. Ja sakopšanas vai labiekārtošanas darbi nav nepieciešami, rūpējas, lai teritorija saglabātos neskarta arī turpmāk. Apraksta un nofotografē paveikto, sagatavo un iesūta atskaiti. Saņem apliecinājumu par trešo pakāpi. 4.pakāpe “Izstāsti!”. Dalībnieki izstāsta par savu īpašo dabas vietu skolā, pašvaldībā, draugiem sociālajos tīklos. Izplāno un izveido prezentāciju, plakātu, spēli, taku, pētījumu vai eksperimentu par teritorijā ieraudzīto un atklāto dabas daudzveidību. Sagatavo un iesūta atskaiti. Saņem apliecinājumu par ceturto pakāpi. Noslēgumā Katra gada jūnija sākumā, (2016. gadā, iespējams, septembrī) dalībnieki, kas veikuši visas 4 pakāpes, tiek aicināti uz klātienes noslēguma pārgājienu kādā no dabas aizsargājamajām teritorijām, kur 2 dienu pārgājienā kopā ar dabas aizsardzības speciālistiem izzina dabas likumsakarības. Tikšanās reizē dalībnieki: • iepazīstinās ar paveikto un ieguvumiem, izpētot izvēlēto teritoriju; • kopā ar dabas aizsardzības speciālistiem iepazīs ĪADT ekosistēmu dabas daudzveidību, veicot interaktīvu pārgājienu dabā; • Pārgājiena laikā dalībnieki veidos teritorijā eksistējošās barības ķēdes, novērtēs augēdāju un plēsēju savstarpējo ietekmi dabas līdzsvara pastāvēšanā ( pētot dzīvnieku atstātās pēdas un ieklausoties dabas skaņās); • Dalībnieki modelēs situāciju, ja notiktu izmaiņas dabas teritorijas apsaimniekošanā.

Projekta rezultāti

Projekts ir ilgtspējīgs, jo turpmākajos gados projektā var iesaistīties jauni dalībnieki. Jau iesaistītie dalībnieki var meklēt un pētīt jaunas dabas teritorijas vai jau atklātās izzināt padziļināti. Šogad tiek realizēts pilotprojekts. Projektu realizē Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Izglītības ministrijas Valsts izglītības satura centru. Valsts Izglītības satura centrs koordinē skolu komandu piedalīšanos visās pakāpēs. Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības centru darbinieces piedalās ar konsultanta funkciju pirmajās trijās pakāpēs, atbalsta reģionālos pasākumus un organizē noslēgumā mērķtiecīgas dabas vides izzināšanas pasākumu kādā no ĪADT. Reģionālie pasākumi plānoti visos četros Dabas aizsardzības pārvaldes reģiona dabas izglītības centros. Realizējot šo projektu skolēni • reāli ies dabā un iepazīs savas tuvākās apkārtnes dabas vērtības ( sertifikāts par 1. un 2. pakāpi); • pieaugs skolēnu skaits, kuri būs motivēti rīkoties dabai draudzīgi, jo būs pieņēmuši pamatotus lēmumus un tos realizējuši – iesaistoties argumentētos izvēlētās vietas sakopšanas darbos ( sertifikāts par 3. pakāpi); • dalībnieki pilnveidos spējas komunicēt ar sabiedrību, stāstot un prezentējot bioloģiskās daudzveidības nozīmi vietējās sabiedrības ikdienā ( sertifikāts par 4. pakāpi); • skolēni iepazīs Latvijas dabas bagātības, labāk izpratīs saistības dabā un cilvēka rīcības ietekmi uz tām ( pārgājiens un tajā veiktie uzdevumi).

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.12.2016
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.