• Sākums >
  • Latvijas aizsargājamo augu sugu ex situ saglabāšana un dažu sugu in situ izpēte

Latvijas aizsargājamo augu sugu ex situ saglabāšana un dažu sugu in situ izpēte

Reģ Nr. 1-08/440/2015

Projekta mērķis

Latvijas aizsargājamo sugu augu ex situ kultivēšanas un saglabāšanas paņēmienu izzināšana. Dažu sugu savvaļas populāciju pētījumi, lai kompleksā pieejā iegūtu pielietojamus datus sugu saglabāšanai in situ.

Projekta uzdevumi

Projekts iecerēts kā 2015. gada projekta turpinājums īpašu uzmanību vēršot uz visā ES aizsargātu sugu ex situ saglabāšanas izpēti. Izmantojot jau in vitro ievadīto īpaši aizsargājamo augu materiālu, tiks pētīta atsevišķu sugu augu kultivēšana, sugu bankas uzturēšana tiks nodrošināta dažādās temperatūrās, tai skaitā, lēnas augšanas apstākļos, izvēloties piemērotākās barotnes no iepriekšējiem eksperimentiem un veicot jaunus izmēģinājumus ar augšanu kavējošiem polioliem un dažādām barotnes minerālvielu koncentrācijām (sešas sugas pa vismaz pieciem barotņu variantiem). Ekonomisko LED lampu piemērotība kultūru uzturēšanai tiks pārbaudīta 15 aizsargājamo augu sugām. Kultūrā izaudzētos retos augus izstādīs arī atjaunotā ekspozīcijā un biotopos NBD teritorijā, kas uzlabos ex situ kolekciju pieejamību plašākai publikai. Tiks organizētas ekspedīcijas ikgadējai pētāmo augteņu apsekošanai dažu Eiropas Biotopu Direktīvas aizsargājamu sugu populāciju dinamikas datu vākšanai, jo vismaz 5 gadu dati nepieciešami, lai spriestu par sugas stāvokli attiecīgajā augtenē – populācijas dinamiku. Reintrodukcijas izmēģinājuma iekārtošana un uzraudzība dabā, lai apzinātu aizsargājamo sugu atjaunošanas un apsaimniekošanas resursus. Tiks pārbaudīts vienas sugas dažādu meriklonu ieaugšanās un izdzīvošanas potenciāls tai piemērotos dabiskos apstākļos, kur suga kādreiz augusi.

Projekta rezultāti

Veidojamā in vitro banka sekmēs bioloģiskās daudzveidības ex situ saglabāšanas pētījumu attīstību un ir arī līdzeklis reto augu bioloģijas izzināšanai (NBD in vitro tiek uzglabātas vairāk nekā 50 sugas dažādiem mērķiem). Projekta izstrādē tiks iegūtas specifiskas zināšanas par sugu adaptāciju un saglabāšanu ex situ. Apdraudēto sugu in vitro kultūra ir līdzeklis šo augu pētniecībai, neņemot papildus materiālu no dabas, un tādejādi realizējot saudzīgu attieksmi pret šo īpašo sugu trauslo stāvokli dabā. Aizsargājamo Latvijas savvaļas sugu augu ekspozīcija tiks izmantota Nacionālā botāniskā dārza apmeklētāju izglītošanai – priekšstata veidošanai par bioloģisko daudzveidību un tās saglabāšanas nepieciešamību. Ruiša pūķgalves reintrodukcijas izmēģinājums osu nogāzē ļaus pakāpeniski uzkrāt pieredzi integrētā – ex situ-in situ - augu saglabāšanā.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.12.2016
Īstenotājs Nacionālais botāniskais dārzs
Salaspils, Miera iela 1, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 6 066.32 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 066.32 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.