Sagatavošanās GIO Land Monitoring izpildei 2012. gadā

Reģ Nr. 1-08/43/2011

Projekta mērķis

Latvijas dalība GIO Land Monitoring (Programmas "Globālais monitorings videi un drošībai" ietvaros sākotnējās darbības zemes monitorings) vis Eiropas komponentē, lai nodrošinātu Ministru kabineta apstiprinātajās „Vides monitoringa programmas pamatnostādnēs 2009.-2012.gadam” iekļauto darbu izpildi par zemes virsmas apauguma monitoringu un Latvijas saistību izpildi dalībai Eiropas Vides aģentūrā (EVA).

Projekta uzdevumi

Nodrošināt nacionālo ieguldījumu GIO Land Monitoring vis Eiropas komponentes izpildei atbilstoši EVA izstrādātā dokumenta „GMES Initial Operations (GIO) Land Monitoring 2011 – 2013 in the framework of regulation (EU) No 911/2010. Pan-EU Component. Terms of Reference and template for national project plan” (Darba uzdevums un nacionālā projekta plāna sagatave) prasībām.

Projekta rezultāti

Latvijas ir izpildījusi nosacījumus dalībai GIO Land Monitoring vis Eiropas komponentē atbilstoši EVA izstrādātā darba uzdevuma un nacionālā projekta plāna sagataves prasībām un atbilstoši 2011. gada 17. novembrī EVA iesniegtajai nodomu vēstulei.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.07.2012
Īstenotājs Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Rīga, Ojāra Vācieša iela 43, LV-1004
Projekta kopējās izmaksas 4 258.94 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 258.94 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 258.66 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.