• Sākums >
  • NBD interaktīvo materiālu izstrāde vides izglītībā

NBD interaktīvo materiālu izstrāde vides izglītībā

Reģ Nr. 1-08/43/2010

Projekta mērķis

Mērķis: izmantojot interaktīvos materiālus, palielināt publicitāti, apmeklētāju izpratni par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nepieciešamību un tās realizācijai veiktajiem pasākumiem NBD.

Projekta uzdevumi

1. Izveidot datorprezentācijas komplektā (ar darba lapām) par NBD funkciju daudzveidību, biotehnoloģiju izmantošanu reto un aizsargājamo augu saglabāšanu (in vitro), selekcijas sasniegumiem, pārtikas augu kolekciju, kuras tiek profesionāli ierakstītas pievilcīgi noformētos diskos. 2. Izveidot interaktīvo spēli āra nodarbībām: “Mazais loks”, “Lielais koks” un “Rietumu loks” 3. Izveidot A-4 formāta NBD informatīvo lapu skolām, kurā aprakstītas gan interaktīvās iespējas, gan piedāvātās tematiskās ekskursijas un āra nodarbības dārza teritorijā. 4. Nodrošināt izveidoto materiālu publicitāti, NBD vides izglītības darbiniekiem piedaloties Bioloģijas skolotāju asociācijas (BSA) sanāksmē un novadu metodisko apvienību organizētajos semināros. 5. Izveidotos materiālus ar Latvijas Pasta starpniecību izsūtīt vispārizglītojošajām skolām. 6. Izveidotos materiālus izvietot NBD mājas lapā, lai nodrošinātu to pieejamību vēl plašākam sabiedrības lokam.

Projekta rezultāti

1. Sadarbojoties NBD vides izglītības darbiniekiem un NBD zinātniskajiem speciālistiem izveidotas 4 datorprezentācijas komplektā ar darba lapām kuras ir profesionāli ierakstītas vizuāli noformētos diskos. 2. Datorprezentācijas komplektā ar darba lapām ir profesionāli ierakstītas vizuāli pievilcīgi noformētos diskos (1000 eksemplāros). 3. Izveidotas interaktīvās spēles: “Mazais loks”, “Lielais koks” un “Rietumu loks”, nodrošinot NBD mācību ekskursiju āra nodarbību atraktivitāti un izziņas aktivitāti mācību procesā. 4. Tipogrāfiski iespiesti NBD informatīvie materiāli skolām, kuros aprakstītas gan interaktīvās iespējas, gan piedāvātās tematiskās ekskursijas un āra nodarbības dārza teritorijā. 5. Nodrošināta publicitāte, prezentējot materiālus Bioloģijas skolotāju asociācijas (BSA) sanāksmē un novadu metodisko apvienību organizētajos semināros. 6. Izveidotie materiāli izvietoti NBD mājas lapā, līdz ar to tie ir pieejami, ne tikai dabaszinību un bioloģijas skolotājiem, bet arī skolēniem un studentiem un plašākam sabiedrības lokam. 7. Izveidotie interaktīvie materiāli diskos un informācijas lapa ar Latvijas Pasta starpniecību izsūtīti 846 (visām) vispārizglītojošajām iestādēm, jo ne visās skolās ir pieejama interneta tiešsaiste stundās. 8. Šī projekta realizācijas rezultātā tiks nodrošināta NBD saikne ar Latvijas skolām un materiālu izmantošanas iespēja arī skolās, kurās stundu laikā nav pieejama interneta tiešsaiste, vienlaicīgi veicinot vides izglītību un palielinot NBD kā bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā iesaistītas iestādes publicitāti. 9. Dabaszinību un bioloģijas skolotājiem sniegta iespēja stundās izmantot mūsdienīgam izglītošanas procesam saturiski atbilstošus materiālus, atvieglojot pedagogu darbu.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 01.12.2011
Īstenotājs Nacionālais botāniskais dārzs
Salaspils, Miera iela 1, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 4 353.99 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 353.99 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.