• Sākums >
  • Raidījumu cikla „Iepazīt, lai aizsargātu” izveidošana un atskaņošana Kurzemes Radio

Raidījumu cikla „Iepazīt, lai aizsargātu” izveidošana un atskaņošana Kurzemes Radio

Reģ Nr. 1-08/438/2015

Projekta mērķis

Iepazīstināt un izglītot par Latvijas vides resursiem un to aizsardzību, raksturojot esošo situāciju, norādot uz problēmām un to risinājumiem, vienlaikus uzsverot sabiedrības atbildību vides kvalitātes saglabāšanā, dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā un kaitīgo vides faktoru ierobežošanā, nemazinot savu dzīves kvalitāti.

Projekta uzdevumi

1. Sniegt klausītājiem aktuālu informāciju attiecībā uz vides politikas pamatnostādnēs pausto; 2. Piemērot un noformēt aktuālo informāciju attiecībā pret konkrēto tēmu, iesaistot eksperta viedokli un zināšanas, lai nodrošinātu izglītošanas faktoru raidījumā; 3. Noskaidrot šā brīža sabiedrības attieksmi un uzskatus par konkrētiem vides jautājumiem; 4. Nodrošināt un izpētīt sabiedrības viedokli, iesaistot raidījuma saturā, tādējādi mazinot viņu pasivitāti, informācijas trūkumu un neieinteresētību par vides politiku Latvijā; 5. Aktualizēt labos piemērus, kas rosina un ieinteresē sabiedrību pievērsties atbildīgam dzīvesveidam, nemazinot savas ikdienas dzīves kvalitāti un vajadzības; 6. Sniegt praktiskus padomus, kā iegūtās zināšanas vērst konkrētā rīcībā; 7. Rosināt klausītājus, uz praktisku rīcību vides kvalitātes saglabāšanā, dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā un kaitīgo vides faktoru ierobežošanā; 8. Nodrošināt publicitāti un atgriezenisko saiti sociālajos tīklos un masu medijos; 9. Sagatavot projekta noslēguma pārskatu un ilgtspējības turpināšanas materiālus.

Projekta rezultāti

Pārraidīts un popularizēts raidījumu cikls, kā rezultātā: 1. Aktivizēta sabiedrības interese par savu atbildību vides saglabāšanā, atbildīga dzīvesveida veidošanā. 2. Informēta sabiedrība par aktuāliem Latvijas vides politikas jautājumiem. 3. Nodrošināta izglītojoša satura formas informāciju par ikdienas jautājumiem, paskatoties car vides kvalitātes saglabāšanas prizmu. 4. Ir nodrošināta ekspertu un viedokļu līderu ideju ieviešana praktiskajā dzīvē vides jautājumu risināšanā, atbildīga dzīvesveida piekopšanā. 5. Ir nodrošināts informatīvs atbalsts „zaļā dzīvesveida” piekritējiem, šo ideju aktualizācija un popularizēšana ēterā. 6. Popularizēta jauna skatījuma uz vidi veidošana, ilgtspējīgas, uz nākotni vērstas paaudzes veidošana. 7. Nodrošināta atgriezeniskās saites izveidošana sociālajos tīklos (facebook.com, draugiem.lv, twitter.com, Kurzemes Radio mājas lapā). Atgriezeniskā saite par vides jautājumiem tiks turpināta pēc projekta realizēšanas, tādējādi nodrošinot projekta ilgtspējību, rosinot radio auditoriju uz diskusiju. 8. Ir pamats dinamiski nodrošināt līdzīga satura vides raidījumu veidošanu un atskaņošanu Kurzemes Radio ēterā, izmantojot Kurzemes Radio un piesaistīto finansējumu. 9. Raidījumu kopsavilkumu publicitāte ar svarīgākajām atziņām, interesantākajām idejām, kas rosinātu sabiedrības domas veidošanos arī ārpus radio ētera lietojot interneta medijus.

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 28.10.2016
Īstenotājs Kurzemes Radio
Kuldīga, Pilsētas laukums 4A, LV-3301
Projekta kopējās izmaksas 15 877.54 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 437.54 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.