Info, metodikas, materiālu nodrošināšana semināra par ES politikas un nākotnes plāniem saistībā ar Vides atļauju izsniegšanas sistēmu, tās procedūru integrēšanu un paātrināšanu un atklātās lekcijas norisei par vides tiesību aktualitātēm Latvijā un ES

Reģ Nr. 1-08/437/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir sabiedrības, valsts pārvaldes un citu vides tiesību aktualitāšu jomā ieinteresēto institūciju informētības paaugstināšana par vides tiesību aktualitātēm. Informatīva apkopojuma izveidošana par aktuālākajiem problēmjautājumiem un potenciālajiem to risinājumiem vides atļauju tiesiskā regulējuma jomā ES valstīs.

Projekta uzdevumi

Atbalsts semināram „Vides atļauju sistēma, procedūru integrēšanas un paātrināšanas plāni ES” un atklātās lekcijas norisei: 1. Materiāltehniskais un reprezentatīvo materiālu nodrošinājums; 2. Ārvalstu vieslektoru izdevumu segšana; 3. Semināram nepieciešamo materiālu izstrāde (aptaujas anketa, u.c.), dalībnieku reģistrācija; 4. Atlīdzība projekta vadītājam.

Projekta rezultāti

Īstenojot projektu, tiks nodrošināts materiāltehniskais un reprezentatīvo materiālu nodrošinājums semināram „Vides atļauju sistēma, procedūru integrēšanas un paātrināšanas plāni ES” un atklātajai lekcijai. Tiks izstrādāti semināram nepieciešamie materiāli, nodrošināta dalībnieku reģistrācija dalībai seminārā. Lai veiksmīgi noorganizētu semināru ir nepieciešama komunikācija ar tā dalībniekiem, risināt organizatoriskos jautājumus, ko nodrošinās projekta vadītājs, semināru koordinators. Semināru rezultāts: iegūta informācija par visu ES dalībvalstu regulējumu attiecībā uz Vides atļauju izdošanas sistēmu un plānotajām izmaiņām tajā, kas varētu palīdzēt arī Latvijā virzīties uz efektīvāku vides atļauju izdošanas sistēmu un mācīties no citu valstu labās pieredzes, kā arī pieļautajām kļūdām. Informatīvais materiāls ar visu valstu ziņojumiem tiks ievietots Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā www.varam.gov.lv. Noorganizējot veiksmīgi šo semināru tiks nodrošināta sabiedrības, valsts pārvaldes un citu vides tiesību aktualitāšu jomā ieinteresēto institūciju (piemēram, tiesas) informētības paaugstināšana par vides tiesību aktualitātēm.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2016
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 8 427.79 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 427.79 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 400.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.