• Sākums >
  • Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalstītā pasākuma „Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā” uzsākšanai nepieciešamās projekta dokumentācijas izstrāde

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalstītā pasākuma „Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā” uzsākšanai nepieciešamās projekta dokumentācijas izstrāde

Reģ Nr. 1-08/434/2015

Projekta mērķis

Projekta dokumentācijas izstrāde, lai sekmētu saskaņā ar ES regulas Nr. 508/2014 80. panta 1. punkta “c” apakšpunktu no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalstāmā pasākuma īstenošanas uzsākšanu ar mērķi uzlabot zināšanas par jūras vides stāvokli saskaņā ar normatīvajos aktos par jūras vides aizsardzību un pārvaldību un ES Jūras stratēģijas pamatdirektīvā 2008/56/EK noteiktajiem pienākumiem laba jūras vides stāvokļa panākšanai un saglabāšanai Latvijas jūras ūdeņos.

Projekta uzdevumi

Lai varētu sekmīgi uzsākt EJZF piešķirto finanšu līdzekļu apguvi pasākumam „Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā”, konsultants ar pieredzi ES fondu projektu sagatavošanā un vadībā veiks šādus uzdevumus: 1. projekta pieteikuma izstrāde iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā (LAD) atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā zivsaimniecības attīstības pasākumā „Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā”; 2. tehniskās specifikācijas projekta izstrāde publiskajam iepirkumam par 1.punktā minētā projekta īstenošanu. Aktivitātes: 1. tiks izstrādāts projekta pieteikums, t.sk. projekta izmaksu tāme un citi pavadošie dokumenti, to iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā (LAD) atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā”” (Zemkopības ministrijas izstrādātais tiesību akta projekts, kurš tiks pieņemts Ministru kabinetā līdz š.g. beigām) (turpmāk – noteikumi) noteiktajām prasībām, ņemot vērā normatīvos aktus par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā; 2. tiks izstrādāts iepirkuma priekšmeta tehniskās specifikācijas projekts publiskajam iepirkumam projekta „Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā” īstenošanai. Izstrādājot tehnisko specifikāciju, konsultants ievēros 1.punktā minēto noteikumu, kā arī Direktīvas un normatīvo aktu par jūras vides aizsardzību un pārvaldību noteiktās prasības, nepieciešamības gadījumā piesaistīs atbilstošas kvalifikācijas dabaszinātņu un vides ekonomikas ekspertus, konsultēsies un sadarbosies ar VARAM.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā ir nodrošināta EJZF atbalstītā pasākuma „Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā” īstenošanas uzsākšana, lai uzlabotu VARAM veiktspēju Jūras stratēģijas pamatdirektīvas 2008/56/EK ieviešanā un tādējādi izpildītu Latvijas kā ES dalībvalsts saistības. EJZF atbalstītā pasākuma īstenošanas kopējais periods ir pieci gadi (2016.-2020.g,).

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 29.04.2016
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 3 900.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 900.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 900.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.