• Sākums >
  • Izvērtējums par Dzīvotņu direktīvas, Putnu direktīvas un Vides atbildības direktīvas prasību pārņemšanu un to piemērošanu Latvijas normatīvajos aktos

Izvērtējums par Dzīvotņu direktīvas, Putnu direktīvas un Vides atbildības direktīvas prasību pārņemšanu un to piemērošanu Latvijas normatīvajos aktos

Reģ Nr. 1-08/433/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir sagatavot juridisku izvērtējumu par Putnu direktīvas, Dzīvotņu direktīvas un Vides atbildības direktīvas prasību pārņemšanu Latvijas normatīvajos aktos, kā arī izvērtēt to piemērojamību atbilstoši nacionālajai dabas aizsardzības politikai.

Projekta uzdevumi

Lai risinātu augstāk minētās problēmas, nepieciešams juridisks normatīvo aktu izvērtējums, kura veikšanai ministrijai nav pietiekama kapacitāte, tādēļ projekts plānots kā juridiskās palīdzības iepirkums. Lai īstenotu projekta mērķi, ir sekojoši darba uzdevumi: - Dabas aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu analīze (kontekstā ar direktīvu pārņemšanu); - Tiesas spriedumu analīze, t.sk., Latvijas un Kopienas tiesas spriedumi, attiecībā uz direktīvu pārņemšanu un direktīvu prasību piemērošanu pēc būtības; - EK vadlīniju analīze attiecībā uz dabas direktīvu prasību piemērošanu un atbilstošo normatīvo aktu prasību analīze - Izanalizēt normatīvo aktu piemērošanas problēmas; - Sniegt priekšlikumus normatīvo aktu regulējuma uzlabošanai; - Apspriest analīzes laikā iegūto informāciju ar ministriju pirms gala rezultātu iesniegšanas; - Gala rezultātu (pētījuma) iesniegšana ministrijai.

Projekta rezultāti

Rezultāti: projekta īstenošanas rezultātā tiks sagatavots pētījums par Putnu direktīvas un Dzīvotņu direktīvas prasību pārņemšanu Latvijas normatīvajos aktos, kā arī izvērtētas Atbildības direktīvas piemērošanas problēmas dabai nodarītā kaitējuma novērtēšanā.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.12.2016
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 10 400.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 400.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.