Visu daru es ar prieku!

Reģ Nr. 1-08/42/2015

Projekta mērķis

Paaugstināt Latvijas skolēnu – mazpulcēnu zināšanas, izpratni un kompetences, veidot prasmes un attieksmes par vides problēmām Latvijā, galvenokārt klimata mainības un tās ietekmes jomās, īstenojot piecu dienu vides izziņas un izpētes nodarbības nometnē „Visu daru es ar prieku!”. Praktisku, interaktīvu un aizraujošu vides nodarbību veidā sekmēt skolēnu zināšanas, attieksmi pret dzīvo dabu, Latvijas resursiem, mācību un pētnieciskajās vizītēs izglītot par zaļo ekonomiku, energoefektivitāti, veicināt izpratni par videi draudzīgu un ilgstpējīgu dzīvesveidu, rosināt interesi par dabas procesiem kopumā.

Projekta uzdevumi

Sekmēt nometnē iesaistīto bērnu un jauniešu izpratni par katra indivīda rīcības sekām un veicināt dalībnieku videi draudzīgu un ilgtspējīgu rīcību; - 180 mazpulku dalībniekus iesaistīt piecu dienu vides izziņas un izpētes nodarbībās, sniedzot teorētisko pamatojumu un eksperimentālos pierādījumus cilvēka un vides mijiedarbības procesos; - Rosināt interesi par dabas procesiem, dabas resursiem, to ilgtspējīgu izmantošanu, dabas aizsardzību Latvijā; - Eksperimentu un interaktīvu nodarbību veidā izglītot par klimata mainību, tās ietekmēm un iespējamajiem scenārijiem un ikdienas rīcībā balstītiem risinājumiem; - Iepazīstināt skolēnus ar moderniem un veiksmīgiem, videi draudzīgiem uzņēmumiem un cilvēkiem Latgalē kā zaļās ekonomikas piemēriem.

Projekta rezultāti

kopskaitā 180 bērni un jaunieši izzinājuši cilvēka un vides mijiedarbību, īpaši - cilvēka lomu klimata izmaiņu kontekstā; - nometnes dalībnieki iepazinuši dabas un vides pētnieciskās metodes, iemācījušies pētīt un secināt; apguvuši ilgtermiņa domāšanas prasmes; - jaunieši mainījuši savus ikdienas paradumus, rīkojoties videi draudzīgi un ilgtspējīgi, ar savu paraugu un rīcību veicinot savu vienaudžu un vecāku rīcības ilgtspējību; - nometnē iegūto zināšanu nodošana citiem vienaudžiem un tālāka izmantošana, īstenojot vismaz 10 pasākumus citur Latvijā, balstoties uz nometnē gūtajām zināšanām (pasākumu projekti tiek izstrādāti pēdējā nometnes dienā); - izveidoti informatīvie plakāti par atkritumu šķirošanu Kārsavas novadā, vietējo iedzīvotāju izglītošanas nolūkā (novadā plānots ieviest atkritumu šķirošanu līdz 2016.gada sākumam); - izstrādāti un brīvi pieejami ikvienam interesentam vismaz 3 praktiskie demonstrējumi – eksperimentu video kā palīgmateriāls klimata mainības un klimata sistēmu izpratnei; - veiksmīgu jauniešu pieredze un uzņēmēju un veiksmes stāsti Kārsavas novadā sekmējusi jauniešu motivāciju mācīties un atgriezties dzimtajos novados, sekmējot Latvijas lauku rajonu attīstību un ilgtspējību; - organizatori un brīvprātīgie guvuši lielu pieredzi vides projektu plānošanā, organizēšanā un sadarbības veidošanā, lai nākotnē pieredzi izmantotu inovatīvu projektu īstenošanā nākotnē.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 20.08.2015
Īstenotājs Latvijas Mazpulki
Rīga, Ezermalas iela 24/26, LV-1014
Projekta kopējās izmaksas 20 881.99 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 800.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 800.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.