• Sākums >
  • Ekspozīciju pārveidošana Latvijas Dabas muzejā

Ekspozīciju pārveidošana Latvijas Dabas muzejā

Reģ Nr. 1-08/42/2010

Projekta mērķis

Izveidot Dabas muzeja Botānikas nodaļā publiski pieejamu datorekspozīciju par Natura 2000 teritorijām, to nozīmi, tajās sastopamajiem biotopiem, augiem un dzīvniekiem., kā arī interaktīvu stendu „Bioloģiskās daudzveidības struktūras mežā”, kas veltīta ANO pasludinātajam Starptautiskajam mežu gadam (2011), ar mērķi informēt iedzīvotājus par NATURA 2000 un turpināt pilnveidot vides izglītības iespējas Dabas muzejā, veicināt izpratni par dabā notiekošajiem procesiem un dabas aizsardzību Latvijā.

Projekta uzdevumi

Datorekspozīcijas par Natura 2000 teritorijām izveidošanai: 1. Atlasīt un iegādāties teritoriju, augu, biotopu un dzīvnieku fotoattēlus (~ 602 fotogrāfijas); 2.Izveidot papildināmu datorprogrammu botānikas ekspozīcijā. Izveidot interaktīvu stendu „Bioloģiskās daudzveidības struktūras mežā”.

Projekta rezultāti

Izveidota interaktīva datorekspozīcija par Natura 2000 teritorijām. Apmeklētājiem tiks sniegta populārzinātniska informācija par teritorijas izveides pamatojumu, tajā sastopamajām dabas vērtībām, ilustrēta ar augu, biotopu un dzīvnieku fotoattēliem. Uzlabota apmeklētāju informēšana par dabas aizsardzību Latvijā. Pilnveidota iespēja iepazīstināt skolēnu grupas un individuālos apmeklētājus ar Latvijas mežu bioloģisko daudzveidību - izveidots interaktīvs stends „Bioloģiskās daudzveidības struktūras mežā”. Stends iecerēts pārvietojams un to būs iespējams izmantot ilgtermiņa projektā „Muzejs mūsu bagāžā”, Ģimenes dienās un citos muzeja izglītojošajos pasākumos.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.11.2011
Īstenotājs Latvijas Dabas muzejs
Rīga, K. Barona 4, LV-1712
Projekta kopējās izmaksas 15 792.45 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 792.45 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.