• Sākums >
  • Natura 2000 vietu monitorings (zivis)

Natura 2000 vietu monitorings (zivis)

Reģ Nr. 1-08/42/2008

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir iegūt informāciju par Natura 2000 teritorijās sastopamo Sugu un Biotopu aizsardzības direktīvas zivju sugu izplatību un to populāciju skaita dinamiku. Kopumā projekta realizācijas laikā šādu informāciju paredzēts iegūt 49 teritorijās par 9 sugām, 2008.g.- par 10 teritorijām. Projektā tiek iekļautas tikai tās Natura 2000 teritorijas vai sugas, kuru apsekošana/uzskaite nav paredzēta speciālajā (laša) vai fona monitoringā

Projekta uzdevumi

Veikt Sugu un Biotopu direktīvas zivju un nēģu sugu īpatņu uzskaiti Natura 2000 teritorijās saskaņā ar monitoringa metodiku. Iegūt informāciju Natura 2000 datu bāzes papildināšanai par zivju un nēģu sugām

Projekta rezultāti

1.Dati Natura 2000 datu bāzes papildināšanai; 2.Dati Latvijas ziņojuma sagatavošanai par Sugu un Biotopu direktīvas aizsargājamo zivju un nēģu sugu (9) stāvokli Latvijā

Vadlīnija Vides monitorings
Realizācijas laiks 30.01.2010
Īstenotājs Latvijas Zivju resursu aģentūra, VA
Rīga, Daugavgrīvas iela 8, LV-1048
Projekta kopējās izmaksas 5 887.12 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 887.12 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 653.60 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.