TV raidījums RīgaTV 24 „Būtu zinājis…”

Reģ Nr. 1-08/420/2015

Projekta mērķis

Mērķis: Veidot sabiedrību, kas ir informēta, atbildīga, ieinteresēta un reāli spēj realizēt darbības, lai dzīvotu videi draudzīgāk. Savienojot katra latvijas iedzīvotāja individuālo ieguldījumu, mēs sasniegsim mērķi – Latvija zaļākā valsts pasaulē. Latvijas Nacionālais attīstības plāns paredz vīziju par Latviju kā zaļāko valsti pasaulē. „Attiecībā uz dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīgu apsaimniekošanu nosakot rīcības virzienu - saglabāt dabas kapitālu kā bāzi ilgtspējīgai ekonomiskajai izaugsmei un sekmēt tā ilgtspējīgu izmantošanu, mazinot dabas un cilvēka darbības radītos riskus vides kvalitātei.” (Ekonomiskā izrāviena vadmotīvs: Latvija 2020. gadā – zaļākā valsts pasaulē, Zaļā Vīzija, 2013) „Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nepieciešama visas sociālās un etniskās grupas vienojoša, saprotama, simboliska, moderna un vienlaikus praktiski īstenojama vīzija par valsti, kurai ar prieku un lepnumu vēlamies piederēt. Latvija - zaļākā valsts pasaulē ir vīzija, kas īsteno šos mērķus, kā simboliskā tā praktiskā veidā uzburot viegli saprotamu un īstenojamu sapni par nākotnes Latviju.” (Ekonomiskā izrāviena vadmotīvs: Latvija 2020. gadā – zaļākā valsts pasaulē, Zaļā Vīzija, 2013) * *Resurss pieejams: http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/ilgtsp_att/?doc=13858

Projekta uzdevumi

Veidot zināt gribošu un iesaistīties gatavu sabiedrību par vides aktuālajām tēmām. 2. Meklēt kaut vienu alternatīvu risinājumu jebkurai ikdienas saimnieciskai un tautsaimniecības darbībai, kas apdraud vidi (piem., gaisa piesārņojums, ūdens un zemes gruntsūdeņu piesārņojums, apkures sistēmu ietekme uz vidi, utt.) 3. Informēt par vides aizsardzību un veicināt vides izglītības pasākumus. 4. Skaidrot, kā cilvēks ar savu rīcību tieši ietekmē vides procesus un vides ilgtspējīgu attīstību. 5. Ar eksperimentiem un piemēriem iesaistīt cilvēkus darboties (piemēram, meklēt alternatīvas mūsdienu sadzīves ķīmijas izmantošanai, pārtikas konservantu aizstāšanai, videi draudzīgu apkures sistēmu izmantošanai, utt.) 6. Skaidrot ar piemēriem un konkrētiem profesionāļu padomiem, kā viegli un efektīvi, katrs sabiedrības loceklis var dzīvot videi draudzīgāk.

Projekta rezultāti

1. Tiks izveidoti 34 raidījumi, katrs 26 minūšu garš par cilvēku iespēju iesaistīties vides saglabāšanā un uzlabošanā. 2. Raidījumiem jābūt uzrunājošiem un viegli saprotamiem, ar praktiskiem padomiem. 3. Raidījums tiks izvietots RīgaTV 24 ēterā vienu reizi nedēļā ar 2 atkārtojumiem. 4. Vienam raidījumam ir jāsasniedz 30 000 cilvēku nedēļā kanālā RīgaTV 24 un kanāla interneta vietnē Play24.lv. 5. Raidījums tiks izvietot ne tikai RīgaTV 24, bet arī kanāla izveidotajā portālā play24.lv 6. Raidījumam tiks nodrošināta publicitāte citos medijos.

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 31.12.2015
Īstenotājs AS "TV LATVIJA"
Rīga, Blaumaņa iela 32, LV-1011
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.