• Sākums >
  • Mazirbes dabas takas aicina katru vides draugu!

Mazirbes dabas takas aicina katru vides draugu!

Reģ Nr. 1-08/41/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis • izveidot Mazirbē trīs dabas takas, • organizēt pārgājienus, apmācīt un veicināt individuālos dabas baudītājus, • apmācīt tūristus un vietējos iedzīvotājus nūjotāju prasmē, • sagatavot taku vides aprakstus un izdot 3 atsevišķus aprakstu bukletus, • popularizēt jaunizveidotās takas kopā ar Slīteres nacionālā parka dabas speciālistu, • popularizēt videi draudzīgu dzīvesveidu Ziemeļkurzemes skaistajā un neskartajā vidē. Mērķu sasniegšanai projektā paredzēts izveidot un apgūt Dabas takas: 1. „Lībieši” – neliela taka ciemā, 2. „Kangari un vigas” – vidēja taka pa mežu, 3. „Līdz Košragam” – liela taka pa mežu, ciemu un jūrmalu. 4.2. Projektā risināmā vides aizsardzības problēma (definēt konkrētu problēmu): Ziemeļkurzemi un it sevišķi Mazirbi arvien vairāk apmeklē daudzie viesi. Neskartā, bagātā, daudzveidīgā daba un kultūrvēsture piesaista cilvēkus, kas vēlas pavadīt savu brīvo laiku aktīvi darbojoties vidē. Aktīvu dzīvesveidu un videi draudzīgus pasākumus apmeklē arī vietējie iedzīvotāji ar savām ģimenēm. Parādās liela interese par nūjošanas prasmēm. Biedrība darbojoties iepriekšējo gadu pasākumos vidē un uzklausot dalībnieku prasības, lūgumus, ir identificējusi sekojošas vides aizsardzības problēmas: • nav Mazirbē izveidotas un dabā atzīmētas gājēju dabas takas, • nav karšu, kur kājāmgājēji varētu smelties informāciju pārgājienam, • nav apraksta par vidē redzamo, kad gājējs dodas baudīt dabu, • nav informācijas par apkārtējo kultūrvidi lībiešu ciemos, • nav aprakstīti un katram gājējam pieejami ērti lietojamā veidā vides aizsardzības pamati, • bieži vien gājējs iemaldās privātos zemes gabalos un neizbrienamos mežos, netīši kaitē dabai, • nepietiekami tiek organizēti pasākumi videi draudzīgam dzīvesveidam, tie nenotiek visu gadu, • nepietiekama informācija par nūjošanas labo ietekmi uz veselību, • nav pietiekama informācija pieejama visiem Mazirbes apmeklētājiem un arī vietējiem iedzīvotājiem par dabas aizsardzību Slīteres nacionālā parka ainavu zonās. Visas šīs apzinātās problēmas esam nolēmuši risināt akcijā „Mazirbes dabas takas aicina katru vides draugu!” , īstenojot pieteikto projektu.

Projekta uzdevumi

1. Izveidot un iezīmēt dabā takas „Lībieši”, „Kangari un vigas”, „Līdz Košragam”. 2. Sagatavot 3 dabas taku kartes. 3. Sagatavot bukletus katrai dabas takai par dabas aizsardzību, faunu un dzīvniekiem, lībiešu zvejniekciemiem un lībiešu kultūrvēsturi, izdot tos. 4. Organizēt dabas taku pārgājienus. 5. Apmācīt un vadīt nūjotāju grupas dabas takās. 6. Sagatavot videomateriālu par dabas taku apguvējiem. 7. Informēt sabiedrību par dabas takām un projekta akciju. 8. Organizēt akcijas noslēguma pasākumu.

Projekta rezultāti

Izveidotas un iezīmētas dabā 3 takas „Lībieši”, „Kangari un vigas”, „Līdz Košragam”. 2. Sagatavotas 3 dabas taku kartes. 3. Sagatavoti un 100 eksemplāros pavairoti bukleti katrai dabas takai par dabas aizsardzību, faunu un dzīvniekiem, lībiešu zvejniekciemiem un lībiešu kultūrvēsturi, kopā 300 krāsu bukleti. 4. Organizēti dabas taku pārgājieni 6 mēnešu laikā, plānotais apmeklētāju skaits 300 personas. 5. Apmācīti un vadītas nūjotāju grupas dabas takās, katrā gājienā 10 personas, 6 mēnešu laikā, plānotais personu skaits līdz 100. 6. Sagatavots videomateriāls par dabas taku apguvējiem un dabas aizsardzību, izveidota 1 filma. 7. Informēta sabiedrība par dabas takām, pārgājieniem un projekta akciju, preses izdevumos 2 reizes. 8. Organizēts 1 akcijas noslēguma pasākums, apmeklētāji plānots līdz 50 personām.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.10.2016
Īstenotājs Mazirbes draugu kopa
Kolkas pag., Dundagas nov., Mazirbes Jūrskola, Mazirbe, LV-3275
Projekta kopējās izmaksas 2 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 500.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.