• Sākums >
  • Zvejas kontroles informācijas sistēmu pilnveidošana un darbības nodrošināšana atbilstoši ES prasībām

Zvejas kontroles informācijas sistēmu pilnveidošana un darbības nodrošināšana atbilstoši ES prasībām

Reģ Nr. 1-08/41/2010

Projekta mērķis

Pilnveidot un papildināt funkcionalitāti un nodrošināt efektīvu darbību esošām zvejas kontroles un informācijas sistēmām, atbilstoši ES regulu prasībām.

Projekta uzdevumi

1. Pilnveidot un novērst kļūmes darbībā Integrētās kontroles un informācijas sistēmā (IKIS) tās funkcionalitātes nodrošināšanai un pilnveidot, novērst kļūmes un uzturēt IKIS datu ievadīšanas klienta programmatūru „MINCIS”; 2. Pilnveidot zvejas darbību elektroniskās reģistrēšanas un ziņošanas sistēmu (ERS) un tās nozvejas datu ievadīšanas klienta programmatūru, atbilstoši ES regulu prasību izmaiņām un lietotāju prasībām attiecībā uz funkcionalitātes pievienošanu un papildināšanu.

Projekta rezultāti

Latvijai noteikto prasību izpilde saskaņā ar Eiropas Kopienas regulām: • EK 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai; • EK 1077/2208, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr.1966/2006 par zvejas darbību elektronisku reģistrēšanu un ziņošanu un par attālās uzrādes līdzekļiem un atceļ Regulu (EK) Nr.1566/2007 un EK 599/2010, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1077/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1966/2006 par zvejas darbību elektronisku reģistrēšanu un ziņošanu un par attālās uzrādes līdzekļiem, un atceļ Regulu (EK) Nr. 1566/2007 Pilnveidojot ERS saskarni atbilstoši lietotāju prasībām, tiks atvieglots datu ievadīšanas process, tiks pievienoti datu pārbaudes mehānismi (pārdošanas zīmju un transportēšanas deklarāciju atbilstība, nozvejas/izkrauto zivju apjoma datu pārbaude ar pārdoto daudzumu)., izdrukas formas. Saskaņā ar saistošām regulām uz katru saņemto ziņojumu no kuģiem ir jānosūta automatizēta atbilde. Ziņojumu izmaksas, izmantojot Inmarsat sakaru pakalpojumus (Latvijas zvejas flote, uz kuru attiecas prasība izmantot ERS nozvejas deklarēšanai, ir aprīkota ar Inmarsat C raidītājiem) ir paredzēts segt no šī projekta. 2010.gada nogalē – 2011.gada sākumā ir paredzēts apstiprināt izmaiņas ERS datu formātā un datu apmaiņas shēmas specifikācija – šī projekta ietvaros ir paredzēt ieviest šīs izmaiņas. Novēršot iespējamās kļūmes ICIS tiks nodrošināta savlaicīga datu nozvejas datu ievadīšana sistēmā, pēc nepieciešamības ir paredzēts pievienot jaunas ostas.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.12.2011
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 13 375.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 13 375.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.