• Sākums >
  • EKO-KULTŪRAS – vides izglītības radio programma Radio NABA

EKO-KULTŪRAS – vides izglītības radio programma Radio NABA

Reģ Nr. 1-08/419/2015

Projekta mērķis

2016. gadā biedrības “NABA” galvenais mērķis - pilnveidot Latvijas Radio 6 kanālu, attīstot esošo radio “NABA” programmu, kā kvalitatīvu kultūras, urbāni inteliģentās vides un alternatīvā dzīvesveida sabiedrisko mediju un veidot multimediālu platformu alternatīvās mūzikas, laikmetīgās mākslas un pilsētvides jautājumu aktualizēšanai sabiedrībā. Efektīvai biedrības “NABA” mērķa sasniegšanai Radio NABA programmā projekta īstenotāji paredz attīstīt jau līdz šim radio programmā īstenoto raidījumu “Nezāle” piesķirot tam jaunas dimensijas, paplašinot tēmu loku, kā arī pilnveidojot projekta – raidījuma veidotāju komandu. Projekts paredz fundamentālas satura un mērķauditorijas piesaistes izmaiņas. Projekta pamatmērķis ir rosināt sabiedrību “domāt un rīkoties zaļi” – gan radot izpratni par vides aktuālajiem problēmjautājumiem, gan veicināt vides aizsardzību, pašiem sabiedrības loceļiem ļaujot apzināties sevi kā vides veidotājiem. Projekta sekundārie mērķi: 1. Piedāvāt reāli īstenojamus pasākumus, kurus īstenojot, cilvēka dzīves un darba vide kļūst maksimāli dabas vidi neaizskaroša. 2. Iedvesmot uz dzīvesstila izmaiņām indivīda līmenī, kuru kopsumma radītu izmaiņas valsts un globālā līmenī. 3. Iedvesmot sabiedrību iepazīt Latvijas dabas vērtību, unikalitāti, saprast, kā un kāpēc par to var rūpēties. 4. Atspoguļot Latvijas laukus un mazās pilsētas kā kvalitatīvu dzīves vidi, iespējas tajā attīstīt dažādus videi draudzīgas darbības perspektīvas. 5. Mudināt jauniešus apgūt ar vides saistītas studijas.

Projekta uzdevumi

1. Iepazīties ar dažādu jomu ekspertu – pētnieku, pasniedzēju, vides un dabas aizsardzības darbinieku – viedokli par noskaidrot efektīvāko indivīdam piemērojamo uz vides kvalitātes saglabāšanu/izglītību vērstu rīcību kopumu. 2. Veidot reportāžas no ar vides tematiku saistītiem pasākumiem, radīt interesi par šāda veida pasākumiem plašākai sabiedrībai. . 3. Izstrādāt rīcību kopumu, ko pielietojot, indivīds spētu mazināt savu negatīvo ietekmi uz vidi. Projekta beigās to publicēt.

Projekta rezultāti

Projekta tiešie rezultāti: • 48 radio raidījumi – 60 min gari, kas ik nedēļu izskan radio ēterā; • 4 tematiskie notikumi ar sabiedrības līdzdalību, kas tiek pārraidīti radio programmā; • Rubrika “Zaļā doma” – 48 raidīumu fragmenti ar katra raidījuma spēcīgāko, izteiksmīgāko domu, kas tiek iekļauti Radio NABA programmā, ārpusraidījuma ētera laikā. Projekta netiešie rezultāti: • Sabiedrības līdzdalības veicināšana vides aizsardzības jautājumu risināšanā. Kvantitatīvos rādītājus noteiks – tematisko pasākumu apmeklējumi, meistardabnīcu dalībnieki, iesaiste sociālo mediju aktivitātēs u.c. • Sabiedrības zināšanu un izpratnes celšana. Kvantitatīvos rādītājus veido publicēto ārpusētera sabiedrisko attiecību tekstu, vizualizāciju, infografiku, nozares viedokļu līderu komentāru skaits.

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 15.12.2016
Īstenotājs Biedrība Naba
Rīga, Aspazijas bulv. 5, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 55 100.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 28 150.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.