• Sākums >
  • Botānikas ekspozīcijas izveidošana Latvijas Dabas muzejā, II kārta

Botānikas ekspozīcijas izveidošana Latvijas Dabas muzejā, II kārta

Reģ Nr. 1-08/417/2015

Projekta mērķis

Izveidot informatīvi izglītojošu un estētiski pievilcīgu mūsdienīgu ekspozīciju par Latvijas savvaļas augu un sēņu sugu, kā arī biotopu daudzveidību.

Projekta uzdevumi

Darba uzdevumi: 1) izveidot ekspozīciju, kurā izvietotie dabas objekti skaita, apjoma un izteiksmības ziņā būtu pārāki par interjera elementiem; 2) eksponātu (sugu) atlasi veikt pēc stingriem kritērijiem, kas saskan ar ekspozīcijas mērķiem – fokusēties uz sugām, kas raksturo mežu u.c. ekosistēmas. (Iespēju robežās rādīt no dabas ņemtus objektus, taču, ja tas nav iespējams, izgatavot naturāla izskata modeļus jeb mulāžas); 3) vienkāršā un uzskatāmā veidā ar mikorizas palīdzību izskaidrot saikni starp dažādām sugām vai organismu grupām, kas visas kopumā veido veselīgu vidi; 4) izveidot Latvijas ainavas fragmenta demonstrējumu nelielā ekspozīcijas telpas daļā (diorāmas veidā), kas parādītu dažādu sugu „vietu dabā” – purvā un pļavā; 5) nodrošināt ekspozīcijas nepieciešamā aprīkojuma un konstrukciju izgatavošanu un uzstādīšanu, māksliniecisko noformējumu, ņemot vērā izstrādāto ekspozīcijas grafisko un tehnisko projektu; 6) nodrošināt ekspozīcijas grīdas ieklāšanu, kas parāda zemsedzi un mikorizu; 7) veikt ekspozīcijai nepieciešamo tehnoloģiju plānošanu, iegādi, uzstādīšanu un testēšanu; 8) veicinot padziļinātu interesi par eksponētajiem objektiem un sniedzot plašāku ieskatu par botānikas tēmām, ekspozīcijas saturu papildināt ar video sižetiem, animācijas video īsfilmām un multimediju saturu; 9) izveidot mobilu izpētes zonu grupu nodarbību un mini-izstāžu vajadzībām; 10) sagatavot faktu un attēlu materiālu ekspozīcijā izvietotos monitoros, kur būtu papildus informācija tiem apmeklētājiem, kas vēlas iegūt plašāku skatu par eksponētajiem objektiem vai procesiem dabā.

Projekta rezultāti

Projektam tiks nodrošināta ilgtspēja, jo muzeja jaunizveidotās ekspozīcijas tiek izmantotas un ir pieejamas apmeklētājiem vismaz 15 gadus, regulāri aktualizējot informāciju un veicot nelielus uzlabojumus. Paplašinot jaunizveidotās ekspozīcijas tēmas, paredzēts izveidot izglītojošas programmas, kas izglītos par aktuālām vides tēmām sabiedrībā (piemēram, plānota ugunsgrēka ietekme uz mežu, upju un pļavu apsaimniekošana utt.). Projekta sagaidāmie rezultāti: 1) izveidota mūsdienīga ekspozīcija, kas ar interaktīvu elementu palīdzību iepazīstinās apmeklētāju ar Latvijas savvaļas augu un sēņu sugu daudzveidību dabiskā mežā; 2) paplašināts muzeja tematiskais piedāvājums; 3) eksponēts muzeja krājums atbilstoši prasībām un nodrošināta plašāka krājuma pieejamība sabiedrībai; 4) veicināta interese sabiedrībā par Latvijas dabu, tās daudzveidību; 5) pieaudzis muzeja apmeklētāju skaits, kas, kā rāda līdzšinējā pieredze, pieaug atklājot jaunas ekspozīcijas; 6) celts muzeja pozitīvais tēls gan pašmāju, gan ārzemju apmeklētāju vidū.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 09.06.2017
Īstenotājs Latvijas Dabas muzejs
Rīga, K. Barona 4, LV-1712
Projekta kopējās izmaksas 198 844.71 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 198 844.71 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 159 076.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.