• Sākums >
  • Radioloģisko ierīču tehnisko parametru atbilstības kritēriju izstrāde

Radioloģisko ierīču tehnisko parametru atbilstības kritēriju izstrāde

Reģ Nr. 1-08/413/2015

Projekta mērķis

Izstrādāt vienotus minimālos atbilstības kritērijus tehniskajiem parametriem tām medicīniskajām ierīcēm, kuras izmanto apstarošanā, (radioloģiskās ierīces), lai nodrošinātu drošu ierīču izmantošanu un aizsargātu iedzīvotājus un vidi.

Projekta uzdevumi

Projekta ietvaros plānots nodrošināt radioloģisko ierīču tehnisko parametru minimālo atbilstības kritēriju izstrādi, lai veicinātu vienotu pieeju šo ierīču uzraudzībā un kontrolē. Lai nodrošinātu darba uzdevuma sasniegšanu, projekta ietvaros plānotas vairākas aktivitātes, kas nodrošinātu, ka izstrādātie kritēriji radioloģiskajām ierīcēm atbilstu Latvijas situācijai: 1) Sagatavot apkopojumu par Latvijā izmantojamām radioloģiskajām ierīcēm; 2) Apkopot aktuālāko informāciju par radioloģisko ierīču tehniskajiem parametriem, izmantojot standartus, Eiropas Komisijas tiesību aktus un vadlīnijas un arī citu valstu pieredzi; 3) Sagatavot minimālos atbilstības kritērijus tehniskajiem parametriem radioloģiskajām ierīcēm, kuras izmanto Latvijā, un sagatavot skaidrojošo materiālu par šo parametru piemērošanu; 4) Nodrošināt projekta īstenošanas laikā konsultācijas ar jomas ekspertiem, ārstniecības iestādēm, profesionālajām asociācijām un tiem komersantiem, kuri nodrošina radioloģisko ierīču pārbaudes, valsts institūcijām; 5) Organizēt divus seminārus – vienu uzsākot projekta īstenošanu; otru – pēc rezultātu sagatavošanas, lai iepazīstinātu ar izstrādāto radioloģisko ierīču tehnisko parametru piemērotību Latvijas situācijai. Semināru mērķauditorija – valsts institūcijas; komersanti, kuri nodrošina radioloģisko ierīču pārbaudes; ārstniecības iestāžu personāls; asociācijas; 6) Organizēt apmācības Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra darbiniekiem par izstrādātajiem kritērijiem tehniskajiem parametriem radioloģiskajām ierīcēm, lai nodrošinātu kontrolēs vienotu pieeju.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks izstrādāti radioloģisko ierīču tehnisko parametru atbilstības kritēriji, kuri tiks iekļauti Ministru kabineta noteikumos. Rezultātā radioloģisko ierīču pārbaudes tiks veiktas pēc vienotas pieejas, un šie kritēriji tiks izmantoti Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra inspekciju veikšanai ārstniecības iestādēs, kā arī ārstniecības iestādes tos izmantos savā darbā, lai nodrošinātu, ka radioloģiskās ierīces tiktu izmantotas droši, neapdraudot cilvēkus.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 20.12.2016
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 8 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.