• Sākums >
  • Dabas un kultūras potenciāla efektīa izmantošana un pilnveidošana Neikenkalnā Dikļos

Dabas un kultūras potenciāla efektīa izmantošana un pilnveidošana Neikenkalnā Dikļos

Reģ Nr. 1-08/413/2014

Projekta mērķis

Izveidot vienotu vides, mākslas un rekreācijas kompleksu nacionālas nozīmes vēsturisku notikumu – Pirmo dziesmu svētku norises vietā, Kocēnu novada Dikļu pagasta Dikļos, Neikenkalnā un tā apkārtnē.

Projekta uzdevumi

2014.gada janvārī Kocēnu novada dome pieņēma lēmumu noteikt Dikļu dabas koncertzāles būvniecību par Kocēnu novada pašvaldības prioritāro investīciju projektu. Biedrība „Dikālieši”, kas jau agrāk ir realizējusi projektu Dziesmusvētku promenādes izveidošanā, nolēma iesaistīties vietai, novadam un valstij nozīmīgā projektā – Neikalna dabas koncertzāles pilnveidošanā. Kopējās Kocēnu novada domes izmaksas, īstenojos dabas koncertzāles izbūves projektu ir 250 000 EUR Tika nojaukta vecā estrāde, iztīrīta upe, veikta krastu nostiprināšana, uzbūvētas skatuves, izbūvēti elektrības iekšējie tīkli un palielinātas ārējo tīklu jaudas, iekārtotas skatītāju zonas un izbūvētas terases, maksimāli saglabājot dabas vides autentiskumu, kā arī iegādāti un uzstādīti vides objekti. Ievērojamie ieguldījumi projektā neļāva visas idejas realizēt un visus nepieciešamos darbus paveikt vienlaicīgi, tāpēc būtu nepieciešams Biedrībai „Dikālieši” sadarbojoties ar pašvaldību atsevišķas idejas realizēt un kompleksu pilnveidot, piesaistot papildus finansējumu. Pārrunās ar Kocēnu novada domi ir izvirzīti sekojoši prioritārie uzdevumi, kuros Biedrība „Dikālieši” vēlas dot savu ieguldījumu. 1. Koncertzāles teritorijas labiekārtošana, ar mērķi, maksimāli minimalizējot apmeklētāju radīto ietekmi uz vidi un valsts nozīmes kultūrvēsturisko pieminekli Neikenkalnu, efektīvāk organizēt un dažādot skatītāju pārvietošanos un atrašanos, visu pasākumos iesaistīto pušu – skatītāji, mākslinieki, tehniskie darbinieki - ērtību uzlabošanai. Terašu papildus izbūve un labiekārtošana dziedātāju plūsmas kvalitatīvākai organizēšanai, dabas kapitāla ilgtspējīgas apsaimniekošanas, palielinoties noslodzei uz objektu, nodrošināšanai 2. Rekreācijas zonas labiekārtošana: izveidot stacionārus atpūtas solus kopā ar atkritumu tvertnēm pasākumu dalībnieku, vietējo iedzīvotāju un tūristu ērtībām, vides kvalitātes saglabāšanas un vides izglītības nolūkos 3. Vides objektu pilnveidošana un papildināšana. Mākslinieka Ivara Mailīša veidotais vides objekts „Sidraba birzs” tiks papildināts ar dažādiem dabas un cilvēku radītiem materiāliem, ko iespējams izmantot skaņas / mūzikas radīšanai. Skandināmie instrumenti, ksilofons – koka skaņas, metalofons – metāla skaņas, zvaniņi – keramika, metāls, pūšamie instrumenti – svilpes stabules. Nacionālie skaņu un ritma instrumenti veidos skaņu birzi, kurā skaņu ābece tiks iepazīta saistošā, radošā noskaņā un balstoties dabas zinātnes atklājumos. Cilvēku veidotie skaņu instrumenti būs pieejami darbībai, izziņai un muzicēšanai gan gida pavadībā, gan atsevišķi, izmantojot uzskates materiālus. Vides funkcionalitāte, dizains un estētika un tam sekojošā vietas vērtības apziņa, ir bāze teritoriālā potenciāla paaugstināšanai kultūras, izglītības, vides aizsardzības, tūrisma un ekonomikas jomās.

Projekta rezultāti

1. Izveidota akustiska dabas koncertzāle ar tai pieguļošajām rekreācijas teritorijām, maksimāli izmantojot dabas vides iespējas, respektējot unikālās vēsturiskās kultūrvides autentiskumu, ievērojot pasākumu mākslinieciskās kvalitātes nodrošinājuma prasības un iedzīvotāju tiesības uz kvalitatīvu dzīves un atpūtas vidi 2. Izveidota droša, komfortabla un estētiska vide. Realizēts vides komplekss, kas ļauj vietējai kopienai uzturēt kvalitatīvu un dinamisku kultūras un sociālo dzīvi novadā, kā arī organizēt nozīmīgus valsts un starptautiska mēroga pasākumus, piedāvājot kvalitatīvu vietu brīvdabas pasākumu norisei 3. Publiskajās vietās – labāk koptas un uzturētas virsmas, pa kurām paredzēts pārvietoties, ievērojot vides pieejamības prasības visām iedzīvotāju grupām 4. Labiekārtota atpūtas zona: izvietoti stacionāri atpūtas soli un atkritumu tvertnes pasākumu dalībnieku, vietējās kopienas un tūristu vajadzībām 5. Veicināta labas arhitektūras, dizaina un mākslas klātbūtne vēsturiskajā vidē – kvalitatīva dzīves telpa visiem iedzīvotājiem. Izveidots mākslas un dabas objektu komplekss - I.Mailīša „Skaņu birzs”. Objekts veltīts dabas neatkārtojamai daudzveidībai, kur apmeklētājiem var rasts dabas un cilvēka harmonijas kopsaucēju – vieta darbībai, izziņai, attīstībai un izglītībai brīvā dabā. Cilvēku veidoti skaņu instrumenti tiks izvietoti skaņu birzī un pieejami darbībai, izziņai un muzicēšanai gida pavadībā. 6. Izveidota sakārtota un labiekārtota vide kā papildinājums un atbalsts jau sakārtotajām un atjaunotajām vietām – Dikļu pils, Vika pasaku parks, Dikļu kultūras nams, Dikļu pamatskola, Grebu pilskalns 7. Daudzveidīga stratēģisko tūrisma resursu – kultūras mantojums un ainaviski bagātā daba – izmantošana. Kultūras tūrismā: nesteidzīga, ētiskumā un estētikā balstīta autentiska pieredze 8. Sakārtota un radoša vide piesaista jaunas iniciatīvas un ir nozīmīgs pamats infrastruktūras pilnveidošanai, teritorijas tālākai attīstībai

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 22.12.2014
Īstenotājs Dikālieši
PII "Cielaviņa", Dikļu pag., Kocēnu nov.,, LV-4220
Projekta kopējās izmaksas 269 996.13 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 19 996.13 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 19 996.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.