• Sākums >
  • Valsts vides dienesta nodarbināto apmācības Valsts administrācijas skolā

Valsts vides dienesta nodarbināto apmācības Valsts administrācijas skolā

Reģ Nr. 1-08/411/2015

Projekta mērķis

Nodrošinot Valsts vides dienesta nodarbinātajiem iespēju apmeklēt Valsts administrācijas skolas piedāvātos mācību kursus, veicināt vienu no valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepcijā izvirzītajiem mērķiem, proti, veicināt motivācijas sistēmas un profesionālās pilnveides pasākumus, veicināt tiešo amata pienākumu kvalitātes paaugstināšanu un veicināt uz klientu un rezultātu orientētu iestādes darbību.

Projekta uzdevumi

Nodrošināt Valsts vides dienesta ierēdņiem un darbiniekiem iespēju apmeklēt Valsts administrācijas skolas piedāvātos mācības moduļu kursos: 1. Ievads darbam valsts pārvaldē (Ņemot vērā iepriekšējo gadu kadru mainību, plānots, ka mācības apmeklēs aptuveni 20 nodarbinātie); 2. Vadības prasmes valsts pārvaldē (plānots, ka mācības apmeklēs aptuveni 40 nodarbinātie); 3. Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi (plānots, ka mācības apmeklēs aptuveni 80 nodarbinātie); 4. Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē (plānots, ka mācības apmeklēs aptuveni 30 nodarbinātie); 5. Valodu zinības (plānots, ka mācības apmeklēs aptuveni 10 nodarbinātie); 6. Informācijas aprite un tehnoloģijas (plānots, ka mācības apmeklēs aptuveni 20 nodarbinātie).

Projekta rezultāti

Balstoties uz aktuālākajām mācību vajadzībām, Valsts vides dienesta nodarbinātajiem tiks piedāvāta iespēja apmeklēt Valsts administrācijas skolas mācības, kuru rezultātā tiks: 1. veicināta viena no augstākminētajām motivācijām, proti, dažādu amata grupu un amata līmeņu nodarbināto profesionālās attīstības iespējas, pilnveidot profesionālās un vispārējās zināšanas, paaugstinot prasmes jeb kompetences; 2. veicināta vadītāju kompetenču attīstība. Profesionāli zinošs un kompetents vadītājs - viens no padoto motivācijas veidiem; 3. papildinot profesionālās zināšanas un prasmes, paaugstināta veicamo tiešo amata pienākumu kvalitāte un spēja veikt tiešos amata pienākumus īsākā laika periodā, kas ir būtiski, ņemot vērā, darba apjoma palielināšanos. Tāpat nodarbinātajiem ir iespējams uzticēt veikt sarežģītākus, nozīmīgākus un/vai stratēģiski nozīmīgus darbus; 4. pateicoties profesionāliem un zinošiem speciālistiem, tiek nodrošināta uz klientu un rezultātu orientēta iestādes darbība, radot iestādes klientu un sabiedrības apmierinātību ar iestādes sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienlaicīgi, veicinot pozitīvu iestādes un valsts pārvaldes tēla kopumā veidošanu sabiedrībā. Sagaidāmos rezultātus objektīvi ir iespējams izvērtēt ilgtermiņā, t.sk., analizējot iestādes gada plāna izpildi, vērtējot iestādes attīstību, kā arī veicot ikgadējo nodarbināto darba izpildes vērtēšanu.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 20.12.2016
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 14 180.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 180.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 180.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.