• Sākums >
  • Atkritumu uzskaites datu bāzes pilnveide par radīto un centralizēti uzskaitīto pārtikas atkritumu daudzumu

Atkritumu uzskaites datu bāzes pilnveide par radīto un centralizēti uzskaitīto pārtikas atkritumu daudzumu

Reģ Nr. 1-08/410/2014

Projekta mērķis

Veikt pārtikas atkritumu (20 01 08 EAK kods) datu revīziju, uzskaiti, analīzi un novērtējumu, lai veicinātu dalīto pārtikas atkritumu (PA) vākšanu un nodrošinātu „Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2014-2020. gadam” noteikto pārstrādes prasību izpildi.

Projekta uzdevumi

1. Veikt esošo valsts datu uzskaites sistēmas pārtikas atkritumu (20 01 08 EAK kods) datu revīziju; 2. Salīdzināt iegūto informāciju ar līdzīgu, realizētu, projektu datiem; 3. Veikt revīzijas pārbaudes, lai precizētu PA daudzumu dažādām atkritumu radītāju grupām; 4. Veicot iegūto datu analīzi un novērtējumu, izstrādāt nosacījumus datu uzskaitei un pieejamībai starp dažādam valsts datu sistēmām; 5. Izstrādāt metodiku datu ziņošanas sistēmai, kas nodrošinātu visaptverošu informāciju par PA daudzumiem un to radītājiem, savietojot dažādu valsts pārvaldes institūciju datu bāzes. 6. Nodrošināt iegūto rezultātu izplatīšanu

Projekta rezultāti

1. Veikta esošo datu uzskaites sistēmas par PA (20 01 08 EAK kods) datu revīziju; 2. Salīdzināta iegūtā informācija ar esošo projektu datiem; 3. Veiktas izlases kopas revīzijas pārbaudes, lai precizētu PA daudzumu dažādām PA radītāju grupām; 4. Iizstrādāta metodika PA datu uzskaitei, kas nodrošinātu visaptverošu datu ieguvi, savietojot dažādu valsts pārvaldes institūciju datu bāzes 5. Nodrošināta dalība konferencē un noorganizēts seminārs VARAM; 6. Sniegta informācija presei un radio, ievietota informācija mājas lapā

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 09.01.2015
Īstenotājs Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Rīga, Kuršu iela 9-2, LV-1006
Projekta kopējās izmaksas 9 997.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 831.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 831.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.