• Sākums >
  • Pasākumi plūdu riska mazināšanai Sakas upes posmā

Pasākumi plūdu riska mazināšanai Sakas upes posmā

Reģ Nr. 1-08/40/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Mazināt plūdu riska un krasta erozijas kā šo plūdu tiešu seku iespējamību Daugavas attekā Sakā pie nekustamajiem īpašumiem „Kraujas”, "Mucenieki", "Pelites", "Ausekļi" Salas pagastā, kas apdraud lauku teritorijas iedzīvotāju drošību un dzīvību, vienlaikus nopietni apdraudot satiksmes, sakaru un elektroapgādes infrastruktūras funkcionēšanu, kas atrodas aizsargjoslas teritorijā Sakas upes krastos. Ilgtermiņa: Nodrošināt publisko ūdeņu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, pārvaldīšanu un saglabāšanu nākotnē, lai mazinātu plūdu un to tiešo seku- krasta erozijas - ietekmi uz īpašumiem un publisko infrastruktūru gar Sakas atteku, Salas pagastā.

Projekta uzdevumi

1.Izstrādāt būvprojektu– 1būvprojekts; 2. Būvdarbi- plūdu riska mazināšanai Sakas upes posmā- 1.kārta- 1 pakalpojuma līgums; 3.Veikt būvuzraudzību- 1 būvuzraudzības līgums; 4.Projekta autoruzraudzība- 1 autoruzraudzības līgums.

Projekta rezultāti

Izveidotā infrastruktūra pēc noslēguma maksājuma saņemšanas vismaz piecus gadus, visu projekta iesniegumā norādīto kalpošanas laiku, nodrošinās izmantošanas mērķi, kura īstenošanai atbalsts tiks piešķirts. Mērķis paliek nemainīgs, un izveidotā infrastruktūra tiek izmantota sasniedzamā iznākuma rādītāja vērtības nodrošināšanai: Nodrošināt publisko ūdeņu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, pārvaldīšanu un saglabāšanu nākotnē, lai mazinātu plūdu un to tiešo seku- krasta erozijas- ietekmi uz īpašumiem un publisko infrastruktūru gar Sakas atteku, Salas pagastā. Projekta partnerim ir personāls un institucionālā struktūra, lai nodrošinātu projekta rezultātā radīto vērtību uzturēšanu ilgtermiņā. Projekta īstenotāja rīcībā esošie finanšu resursi, lai nodrošinātu projekta rezultātu uzturēšanu pēc projekta noslēgšanās. Ieguldītās investīcijas tuvāko 5 gadu laikā efektīvi, nodrošinās Salas novada pašvaldība. Institucionālā ilgtspēja- ir personāls un institucionālā struktūra, lai nodrošinātu projekta rezultātā radīto vērtību uzturēšanu ilgtermiņā. Projekta rezultātā rādīto vērtību uzturēšanas izmaksas- LVAF projekta rezultātā radīto vērtību uzturēšanas izmaksas tiks plānotas pašvaldības budžetā ik gadu. Ekspluatācijas pasākumiem, kas sastādīs no infrastruktūras (pamatlīdzekļa) amortizācijas 2% gadā, būs atjaunošanas paredzētie uzkrājumi. Izveidotās infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks- 50 gadi. Personāla nodrošinājums- projekta rezultātā rādīto vērtību uzturēšanai pašvaldībai ir pilnas slodzes personāls un institucionālā struktūra. Salas Civilās aizsardzības komisija pirms paliem, plūdiem un intensīvu nokrišņu periodā veiks būvju apsekošanu un avāriju novēršanas vai ierobežošanas pasākumus. Salas novada domes priekšsēdētāja norīkotā persona regulāri apsekos, novērtēs infrastruktūras tehnisko stāvokli, konstatēs bojājuma cēloni un plānos tās nepieciešamos kopšanas, atjaunošanas vai renovācijas darbus. Ar SIA ,,Vīgants” tiks noslēgts Deleģēšanas līgums par izveidotās infrastruktūras atbrīvošanu no sadzīves atkritumiem un lokālo bojājumu labošanu

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2019
Īstenotājs Salas novada pašvaldība
Sala, Salas pag., Salas nov., Susējas iela 9, LV-5230
Projekta kopējās izmaksas 55 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 50 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.