Es un mans Draugs

Reģ Nr. 1-08/40/2015

Projekta mērķis

Veicināt Burtnieku novada pamatskolas skolēnos interesi par vides jautājumiem, piedāvājot praktiski pētnieciskās un teorētiskās nodarbības reālajā dzīvē dažādās vides izglītības jomās. Būt motivētiem par atbildīga dzīvesveida izvēli un tā saskarsmi ar vidi un dabu.

Projekta uzdevumi

1. Nodrošināt mērķtiecīgu audzināšanas vidi, bērnu radošuma un pozitīvās komunikācijas prasmju attīstībai sociālajā, emocionālajā un izziņas darbībā, izmantojot vides izpētes un aizsardzības iemaņas. 2.Kopā ar vides speciālistiem iepazīstināt nometnes dalībniekus ar Latvijas dabu - bioloģisko daudzveidību mežos un pļavās, piedalīties dabas pētniecības nodarbībās, spēlēt vides spēles, organizēt lekcijas. 3.Kopā ar Burtnieku ezera pārvaldes speciālistiem iepazīstināt nometnes dalībniekus ar Burtnieku ezera īpatnībām. 4.Attīstīt bērnu iemaņas darboties - individuāli, pāros un grupā, būt iecietīgiem, atbildīgiem un draudzīgiem, nodrošināt emocionālo un psiholoģisko atbalstu, izmantojot vides izzināšanas iemaņas un prasmes. 5. Attīstīt bērnu un jauniešu sadarbības prasmes ar pieaugušajiem, izmantojot vides izziņas, tūrisma iemaņas un prasmes vides izpētē, un veicot veselīga dzīves veida ievērošanu.

Projekta rezultāti

1. 26 bērniem un jauniešiem, kā arī 6 viņu pedagogiem un 4 brīvprātīgajiem, kuri būs piedalījušies 5 dienu nometnē, būs uzlabojušās zināšanas vides jautājumos. 2. 26 bērni un jaunieši, kā arī 6 viņu pedagogi un 4 brīvprātīgie, kopā ar vides speciālistiem, būs iepazinuši mežu un bioloģisko daudzveidību tajā, kā arī būs atjaunojuši zināšanas par kokiem, to atpazīšanu un izmantošanu. 3. 26 bērni un jaunieši, kā arī 6 viņu pedagogi un 4 brīvprātīgie kopā ar Burtnieku ezera pārvaldes speciālistiem un vietējiem zvejniekiem būs iepazinuši Burtnieku ezera īpatnības un problēmas. 4. Apciemojot zs „Dulbeņi” iegūta informācija par šitaki sēnēm, kas audzētas dabiskā, bioloģiski tīrā vidē. Jērcēnmužā tiek apskatīta mednieku nama izstāžu zāle ar trofejām no meža un uzklausīts stāstījums par Ziemeļgaujas meža dzīvnieku dažādību. Kopā ar vides speciālistu izstaigātas Sedas purva takas, kur izveidojies izcils biotops ūdensputnu ligzdošanai 5. Kopā ar Latvijas Valsts mežu speciālistiem iztīrīts mežs, savākti atkritumi un noklausīta lekcija par atkritumu šķirošanu. 6. Uzdodot jautājumus ,iegūtas atbildes no zinošiem speciālistiem. 7. 26 bērni iemācījušies darboties komandā, iegūtas jaunas zināšanas un prasmes, kuras varēs tālāk izmantot, izglītojot vietējo sabiedrību.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 18.07.2015
Īstenotājs Pāvulēni
Ēveles pagasts, "Dziļlejas", LV-4712
Projekta kopējās izmaksas 3 957.34 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 941.14 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.