• Sākums >
  • Akcija „Atrodi Gada kukaini 2014 Ziemeļkurzemes mežos!”

Akcija „Atrodi Gada kukaini 2014 Ziemeļkurzemes mežos!”

Reģ Nr. 1-08/40/2014

Projekta mērķis

Akcijas „Atrodi Gada kukaini 2014 Ziemeļkurzemes mežos!” mērķis ir piesaistīt sabiedrības uzmanību dabas daudzveidībai un ekosistēmu sniegtajiem pakalpojumiem, kā piemēru izmantojot ēdamās sēnes un ar tām saistītos citus organismus. Vienlaicīgi akcijas rīkotāji vēlas dot ieguldījumu Latvijas Entomoloģijas biedrības (LEB) valsts mēroga akcijā Gada kukainis 2014, iegūstot informāciju no Dundagas novada sēņotājiem par Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās vaboles Mannerheimas īsspārņa izplatību. Jaunas informācijas iegūšana par Mannerheima īsspārņa izplatību ļautu uzlabot situāciju attiecībā uz pēdējā ziņojumā Eiropas komisijai par direktīvas sugu aizsardzības stāvokli Latvijā norādīto, ka šai sugai ir nezināma, nenoskaidrota sugas izplatība un populācijas lielums.

Projekta uzdevumi

LEB par Gada kukaini 2014 izvirzījusi vaboli Mannerheima īsspārnis Oxyporus mannerheimii. Šī kukaiņu suga dzīvo uz ēdamajām cepurīšsēnēm, piemēram, baravikām. Izvirzot šo kukaini Gada kukaiņa godam, Entomoloģija biedrība aicina sabiedrību iesaistīties Mannerheimas īsspārņa, kas ir Eiropas nozīmes īpaši aizsargājama kukaiņu suga, ko Latvijā joprojām ir jāuzskata par mazizpētītu, izplatības un sastopamības izpētē, ziņojot par pamanītajiem kukaiņiem mežā vai savā sēņu grozā. Biedrība Zaļā doma šī projekta ietvaros vēlas aktīvi iesaistīt Ziemeļkurzemes iedzīvotājus Mannerheima īsspārņa meklējumos. Ziemeļkurzeme ir viens no Latvijas mežainākajiem reģioniem un slavena ar labām sēņu, īpaši baraviku vietām. Vietējie iedzīvotāji un arī citu reģionu cilvēki vasaras - rudens periodā aktīvi sēņo gan savam priekam, gan, lai nopelnītu nedaudz naudas. Akcija „Atrodi Gada kukaini 2014 Ziemeļkurzemes mežos!” aicinātu paraudzīties uz sēņošanu no cita redzespunkta, pievērstu uzmanību barības ķēdēm: „koks – micēlijs/sēne – cilvēks” vai „koks – micēlijs/sēne - sēņodiņa kāpurs (sēņu tārps) – īsspārnis . Akcijas ietvaros paredzēts veikt aptauju par to, kādā mežā (piemēram, sausā priežu, mitrā egļu) persona sēņo, vai ir manījusi Mannerheimas īsspārni, noskaidros, cik informēti cilvēki ir par sēņu un kukaiņu saistību. Aptauju paredzēts izvēst interneta mājas lapā www.slitere.lv, kā arī izdalīt aptaujas/informācijas anketas sēņu pieņemšanas punktos Dundagas novadā, arī anketēt sēņotājus citur. Akcijas nobeigumā paredzēts rīkot lauka nodarbību (āra semināru) „Laužam bekas Slīteres silos!” (nosaukums tiks precizēts) sēņu vākšanas un kukaiņu vērošanas ekspedīcijas veidā biedrības Zaļā doma biedra, entomologa Kristapa Vilka un mikoloģes Initas Danieles vadībā, piesaistot biedrības gidus kā palīgus. Lauka nodarbībā tiktu izmantots projekta ietvaros radīts „Bezmugurkaulnieku - sēnēdāju noteicējs” (nosaukums tiks precizēts), kuru publicēsim arī internetā, padarot pieejamu ikvienam gan drukājamā veidā, gan ērti skatāmu internetā.

Projekta rezultāti

Aizpildītas ne mazāk kā 20 aptaujas anketas par Mannerheimas īsspārņa novērojumiem, interneta aptaujā piedalījušies vismaz 20 cilvēki, Lauka nodarbībā piedalījušies vismaz 15 dalībnieki. Izveidots ar cepurīšu sēnēm saistītu bezmugurkaulnieku noteicējs (iekļauti vismaz 5 vieglāk atpazīstamas sugas). Latvijas Entomoloģijas biedrība ieguvusi informāciju par Mannerheimas īsspārņa un, iespējams, citu īpaši aizsargājamu bezmugurkaulnieku eventuālajām un/vai lauku nodarbības laikā apstiprinātām atradnēm Dundagas novadā.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 01.10.2014
Īstenotājs Zaļā doma
Ances pag., Puteri, LV-3612
Projekta kopējās izmaksas 1 486.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 116.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.