• Sākums >
  • Balvu ezera krasta labiekārtošana

Balvu ezera krasta labiekārtošana

Reģ Nr. 1-08/408/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: sakārtot publiski pieejamo piekļuves vietu pie Balvu ezera, nodrošinot krasta attīrīšanu, nostiprināšanu un labiekārtošanu. Ilgtermiņa: ilgtspējīgi apsaimniekojot Balvu ezeru un tā apkārtni, uzlabot tā ekoloģisko kvalitāti, ietverot ezera attīrīšanu un noguluma slāņu samazināšanu, saglabāt Balvu ezera piekrastes ainavisko vērtību un bioloģisko daudzveidību un sekmēt Balvu ezera krastu izmantošanu iedzīvotāju atpūtai.

Projekta rezultāti

Projekta plānoto darbību rezultātā tiks sakārtota publiski pieejamā ezera piekļuves vieta pie Balvu ezera, nodrošinot krasta attīrīšanu un labiekārtošanu, kā rezultātā tiks: - Attīrīta upes ieteka un krasta zona, iztīrot gulti un izvācot ūdensaugus, krūmus un citus apaugumus; - Nostiprināta Bolupes ieteka Balvu ezerā un tās labais krasts, ierīkojot tekstilsegumu un veidojot akmens uzbērumu; - Izveidots smilts uzbērums, paplašinot un nostiprinot krasta zonu; - Labiekārtota attīrītā teritorija, uzstādot skatītāju tribīnes, pludmales pārģērbšanās kabīni, velosipēdu novietni, atkritumu urnu un informatīvo stendu.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.09.2019
Īstenotājs Balvu novada pašvaldība
Balvi, Bērzpils iela 1A, LV-4501
Projekta kopējās izmaksas 43 546.92 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 36 656.56 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 27 819.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.