• Sākums >
  • TV raidījumu cikls “Vides Fakti” 2016

TV raidījumu cikls “Vides Fakti” 2016

Reģ Nr. 1-08/408/2015

Projekta mērķis

Projekta „TV raidījumu cikls “Vides Fakti” 2016” mērķis ir 2016.gada sezonā veidot TV raidījumu ciklu “Vides Fakti”, pārraidīt to Latvijas Televīzijas 1.kanālā (LTV1) un izvietot raidījuma ierakstus interneta resursos (www.videsfakti.lv, www.lsm.lv un www.vimeo.com), lai turpinātu informēt un izglītot Latvijas iedzīvotājus par aktuālām norisēm dabā un problēmām vides aizsardzības jomā. Projekta mērķis ir ar raidījuma starpniecību sniegt vispusīgu, atraktīvu un, galvenais, izglītojošu un audzinošu informāciju par cilvēka ietekmi uz dabu un vidi. Raidījums “Vides Fakti” jau astoņpadsmit gadus ir vadošais vides raidījums sabiedriskajā televīzijā, tā saturs pilnībā veltīts dabas izzināšanai, vides izglītībai un vides problēmu risināšanai. Raidījums “Vides Fakti” LTV pašnovērtējuma sistēmā arī 2015.gadā atzīts par vienu no kvalitatīvākajiem un atpazīstamākajiem Latvijas TV raidījumu zīmoliem un iekļauts 2016. gada nacionālajā pasūtījumā. Latvijas Televīzijas raidījumu tehniskās un saturiskās kvalitātes vērtēšanas sistēmā raidījums “Vides Fakti” tika novērtēts ar 8,5 ballēm (10 baļļu sistēma). Ņemot vērā palielināto raidījuma “Vides Fakti” lomu sabiedriskajā televīzijā 2015.gadā (kļūstot par vienīgo pilna satura vides raidījumu), tā saturs tika paplašināts ar tēmām, kuras līdz šim bija citu vides raidījumu kompetencē, piemēram, zivsaimniecība, makšķerēšana, videi draudzīgs tūrisms u.c. 2016. gadā raidījums “Vides Fakti” turpinās informēt un izglītot Latvijas sabiedrību par aktuālajiem vides jautājumiem, informēt un izglītot Latvijas sabiedrību par Latvijas dabas, ekosistēmu unikalitāti un norisēm tajās, veidot izglītojošus stāstus par Latvijas faunu un floru, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par norisēm dabā un popularizēt pret vidi atbildīgu dzīvesveidu. Šajā projektu konkursā izvirzītās saturiskās prioritātes precīzi atbilst raidījuma “Vides Fakti” īstenotajam saturam 18 gadu laikā. Arī 2016.gadā mūsu saturiskās prioritātes un mērķis ir – 1. Veicināt sabiedrības vides izglītību un audzināšanu, tās izpratni par vidi un vides aizsardzības problēmām. 2. Veicināt un popularizēt vides kvalitātes saglabāšanu un izglītot sabiedrību dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas priekšrocībās. 3. Informēt un izglītot sabiedrību vides aizsardzības jautājumos un problēmās, veidot izpratni par vides problēmu rašanās iemesliem un novēršanas iespējām. Motivēt sabiedrību pieņemt pret vidi atbildīgus lēmumus savā ikdienā. Visas šīs tēmas arī iepriekš bijušas plaši ietvertas raidījuma “Vides Fakti“ sižetos. Turpmāk tās būs prioritāras visas 2016.gada sezonas garumā. Raidījuma pastāvēšanas gados uzkrāts bagātīgs video arhīvs un unikāla pieredze, kas ļaus objektīvi, izglītojoši un atraktīvi šīs tēmas pasniegt plašai auditorijai. Turpināsim sadarbību ar sabiedriskajām vides organizācijām – Vides Izglītības Fondu, biedrību Homo Ecos, LOB, LDF, PDF u.c. Raidījuma Vides Fakti 80 000 lielā auditorija pārstāvēta VARAM Vides konsultatīvajā padomē, kas ļauj veiksmīgi pārstāvēt raidījuma skatītāju viedokli valstiskā līmenī un ciešāk sadarboties ar ministriju un sabiedriskajām organizācijām, kas pārstāvētas padomē. Mūsu mērķis 2016.gadā ir saglabāt vadošā vides raidījuma statusu un paplašināt skatītāju loku, padarot raidījuma saturu daudzveidīgāku un plašai auditorijai orientētu. Līdztekus raidījuma tiešajam uzdevumam attīstīsim arī sociāli nozīmīgus vides projektus. 2015.gadā esam izveidojuši veiksmīgu sadarbības platformu starp valsts un nevalstiskajām vides organizācijām realizējot tehniski sarežģītu un inovatīvu mobilo aplikāciju vides pārkāpumu fiksēšanai “Vides SOS” (realizēja Biedrība “Vides Fakti”). Aplikācija veiksmīgi ieviesta un būtiski atvieglo ikviena iedzīvotāja iespēju ziņot par pārkāpumiem pret vidi, kā arī atvieglo VVD vides inspektoru ikdienas darbu vides pārkāpumu fiksēšanā un novēršanā. Projektu līdzfinansēja LVAF. Arī 2016.gadā turpināsim attīstīt un realizēt sociāli nozīmīgus vides projektus.

Projekta uzdevumi

Projekta „TV raidījumu cikls “Vides Fakti” 2016” galvenie uzdevumi 2016. gada sezonā: • Sagatavot 40 profesionāli augstvērtīgus raidījumus Vides Fakti. • Pārraidīt 40 raidījumus “Vides Fakti” LTV1 programmā, katras nedēļas sestdienā plkst.19.05 ar atkārtojumu katrā nedēļā. • Iesaistīt raidījuma aktuālo tēmu veidošanā vides nozares profesionāļus, sabiedriskās organizācijas un sabiedriskās domas veidotājus vides jomā. • Saglabāt esošo 70 000 – 80 000 auditoriju katram raidījumam, kā arī turpināt palielināt auditoriju. • Papildu uzdevums ir tehniski uzturēt un regulāri atjaunot informāciju raidījuma mājas lapā www.videsfakti.lv, nodrošinot raidījuma arhīva un aktuālās informācijas pieejamību katram mājas lapas apmeklētājam. • Turpināt sadarbību ar Latvijas sabiedrisko mediju portālu www.lsm.lv, kurā pēc parādīšanas ēterā sižetu un rakstu veidā tiek izvietoti visi “Vides Fakti” sižeti. Raidījuma “Vides Fakti” sižeti un raksti portālā līdz šim sasnieguši ievērojamu auditoriju un ir vieni no populārākajiem konkrētajā portālā. • Turpināt popularizēt mobilo aplikāciju “Vides SOS”, sasaistot to ar “Lielo Talku”. Katra 26 minūšu raidījuma “Vides Fakti” izveides un pārraidīšanas uzdevumi: • Sagatavošana – tēmas izpēte, sižeta koncepcijas sagatavošana, scenārija izstrāde, filmēšanas un montāžas plānošana. • Filmēšana un nepieciešamības gadījumā arī piefilmējumi, vizuālā materiāla piemeklēšana arhīvā. • Raidījuma montāža – uzfilmētā materiāla noskatīšanās un šifrēšana, darba (melnā) montāža, arhīva atlase un pārkopēšana, on-line montāža, krāsu un skaņas korekcija, ieskaņošana (diktora teksts un muzikālais noformējums), titrēšana (subtitri). • Raidījuma pašreklāmas montāža (pārraidīšana LTV katru nedēļu, trīs dienas pirms ētera). • Raidījuma anotācijas, preses maketa sagatavošana un publicēšana (www.videsfakti.lv un žurnālā „Vides Vēstis”). • Raidījuma ieraksta un pašreklāmas izvietošana uz LTV ētera servera. • Raidījuma ieraksta izvietošana interneta mājas lapās www.videsfakti.lv, www.vimeo.com, www.lsm.lv.

Projekta rezultāti

Projekta „TV raidījumu cikls Vides Fakti, 2016” sagaidāmie rezultāti: • Sagatavoti 40 augstvērtīgi raidījumi “Vides Fakti”. • Pārraidīti 40 saturiski un tehniski augstvērtīgi raidījumi “Vides Fakti” LTV1 kanālā katras nedēļas sestdienā plkst. 19.05 ar atkārtojumu katras nedēļas trešdienā. • Ar katru raidījumu sasniegta līdz 70 000 – 80 000 liela skatītāju auditorija. • Raidījumu ierakstu arhīvs izvietots www.videsfakti.lv , www.lsm.lv un www.vimeo.com. Raidījumu cikla efektivitāti objektīvi nosaka TV reitingu dati, kā arī atgriezeniskā saite ar skatītājiem oficiālajā mājaslapā un sabiedrisko mediju vienotajā portālā www.lsm.lv. Raidījums ir aktīvi pārstāvēts arī sociālajos tīklos un mūsdienu komunikācijas platformās – Twitter un Draugiem.lv. Raidījuma vadītājam Mārim Oltem sasniegts ievērojams – vairāk kā 4 000 sekotāju skaits Twitter kontā. Būtiskākais projekta „TV raidījumu cikls „Vides Fakti” 2016” sagaidāmais rezultāts ir plašas Latvijas sabiedrības daļas izglītošana, informēšana par vides aktualitātēm, risināmajām problēmām un norisēm dabā. Sagaidāmais rezultāts ir sabiedrības izpratnes palielināšanās par norisēm dabā, tās daudzveidību un nozīmību, kā arī atbildību dabas un tās resursu saglabāšanā, ilgtspējīgas vides politikas veidošanā, katra indivīda lomu klimata pārmaiņu mazināšanā, vietējo atjaunojamo dabas resursu saudzīgā un ilgtspējīgā izmantošanā. Raidījuma veidošanā tiks iesaistīti vides jomas profesionāļi, valsts institūcijas un sabiedriskās organizācijas, lai turpinātu veidot kopēju platformu sabiedrības informēšanai un izglītošanai. Rezultāts, kas panākts raidījuma ‘Vides Fakti” 18 gadu pastāvēšanas laikā, ir Latvijas sabiedrības izglītotības un izpratnes palielināšana par dabas unikalitāti un tās resursu saprātīgas izmantošanas nepieciešamību. Rezultāts būs vides aizsardzības jautājumos izglītota un informēta sabiedrība, kas pieņem videi draudzīgus lēmumus un ar savu rīcību mazina globālās klimata pārmaiņas. “Vides Fakti” bija pirmais šāda veida vides raidījums Latvijas valsts vēsturē un mēs turpināsim to uzlabot, lai raidījums joprojām būtu vienota platforma vides profesionāļiem un skatītājiem sabiedriskās domas veidošanā. Turpināsies rezultatīva “Vides Fakti” komandas sadarbība ar Latvijas skolām vides izglītības veicināšanā. Šajā jomā likti stabili pamati un rasta liela skolu atsaucība, izmantojot “Vides Fakti” sižetus apmācības procesā un organizējot raidījuma žurnālistu aktīvu līdzdalību un viesošanos skolu ārpus klases vides nodarbībās un pasākumos. 2016.gada sezonas galvenais sagaidāmais rezultāts ir aktīva raidījuma skatītāju sociālā pozīcija un sabiedriskā nostāja pret vidi atbildīga dzīvesveida īstenošanā. Ilgtermiņā projekta rezultāts būs vides jomā izglītota Latvijas sabiedrība, kas orientējas vides jomā un spēj izprast norises un likumsakarības dabā, kā Latvijas, tā pasaules kontekstā. Turpināsim attīstīt un popularizēt sociāli nozīmīgus vides projektus. Sadarbībā ar valsts un nevalstiskajām vides organizācijām turpināsim popularizēt un pilnveidot mobilo aplikāciju “Vides SOS”.

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 31.12.2016
Īstenotājs Finger Film Production
Rīga, Mālu iela 5, LV-1058
Projekta kopējās izmaksas 143 423.18 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 100 103.18 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 65 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.