• Sākums >
  • Infrastruktūras izveide antropogēnās slodzes samazināšanai pie Abavas upes Kandavā

Infrastruktūras izveide antropogēnās slodzes samazināšanai pie Abavas upes Kandavā

Reģ Nr. 1-08/407/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Izveidot infrastruktūras objektu - laivu piestātni un pastaigu taku ar skatu platformu, izglītojoši informatīvo stendu par Abavas senleju, soliņiem un atkritumu urnām pie Abavas upes tilta – vecākā akmens tilta Latvijā, lai samazinātu antropogēno slodzi un nodrošinātu pieejamību upes krastam. Ilgtermiņa: Pamatojoties uz Kandavas novada Rīcību un investīciju plānu 2017. – 2023.gadam, izveidojot laivu piestātni - pastaigu taku Kandavā pie Abavas tilta, tiks saglabāta Abavas senlejas dabas parka ainava un kultūrvēsturiskā vērtība, bioloģiskā daudzveidība, saglabājot vides kvalitāti, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību tūrisma jomā. Īstenojot projektu, tiks veicināta iedzīvotāju un tūristu informētība par dabas parku, tā vērtībām, teritorijas izmantošanas nosacījumiem, kā arī tūrisma un atpūtas iespējām.

Projekta uzdevumi

Pastaigu taka ar skatu platformu un pontona laipas izbūve pie Abavas upes Kandavā Soliņu, atkritumu urnu un izglītojoši informatīvā stenda izgatavošana un uzstādīšana

Projekta rezultāti

1.Saņemti saskaņojumi no Valsts vides dienesta un/vai Dabas aizsardzības pārvaldes (Atbildīgais Kandavas novada dome); 2.Izstrādāts būvprojekts (Izstrādāts būvprojekts un saņemta būvatļauja, lai veiktu būvniecības darbus. Atbildīgais Kandavas novada dome un uzņēmums, ar kuru noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi); 3. Pastaigu takas ar skatu platformu un pontona laipas izbūve (Atbildīgais Kandavas novada dome un uzņēmums, ar kuru noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu); 4.Soliņu, atkritumu urnu izgatavošana un uzstādīšana (Atbildīgais Kandavas novada dome un uzņēmums, ar kuru noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu); 5.Izglītojoši informatīvā stenda izgatavošana un uzstādīšana (Atbildīgais Kandavas novada dome un uzņēmums, ar kuru noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu); 6.Publicitātes pasākumi sabiedrības informēšanai (Atbildīgais Kandavas novada dome).

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 31.05.2020
Īstenotājs Kandavas novada dome
Kandava, Dārza iela 6, LV-3120
Projekta kopējās izmaksas 49 143.10 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 34 400.17 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 34 400.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.