• Sākums >
  • Izvērtējums par mazām un vidējām sadedzināšanas iekārtām putekļu un sēra dioksīda emisiju samazināšanai Latvijā

Izvērtējums par mazām un vidējām sadedzināšanas iekārtām putekļu un sēra dioksīda emisiju samazināšanai Latvijā

Reģ Nr. 1-08/407/2014

Projekta mērķis

Izvērtēt samērīgu pasākumu iespējas Latvijā, lai sasniegtu atbilstību ES likumdošanā paredzētajām putekļu (PM) un sēra dioksīda (SO2) emisiju robežvērtībām no mazām un vidējām sadedzināšanas iekārtām ar ieejas jaudu 1-50 MW.

Projekta uzdevumi

1. Izvērtēt sadedzināšanas iekārtu (1-50 MW) operatoru iespējas nodrošināt PM un SO2 emisijas noteiktajās robežvērtībās, piemērojot emisiju robežvērtību scenārijus un izstrādājot priekšlikumus risinājumiem emisiju samazināšanai; 2. Apkopot PM un SO2 emisijas no sadedzināšanas iekārtām pēc izmantotā kurināmā veida vairāku gadu griezumā, izmantojot operatoru iesniegto atskaišu informāciju; 3. Novērtēt PM un SO2 emisiju samazinājumu, piemērojot dažādus emisiju robežvērtību scenārijus; 4. Sagatavot priekšlikumus iespējamiem risinājumiem likumdošanas prasību atbilstībai, pamatojoties uz sadedzināšanas iekārtu raksturlielumiem (piemēram, veids, vecums, kurināmā kvalitāte); 5. Organizēt sanāksmi un iepazīstināt vides institūcijas, pašvaldības un sadedzināšanas iekārtu operatorus ar izstrādātajiem priekšlikumiem.

Projekta rezultāti

1. Sagatavotas datu izlases kopas (no 2-Gaiss datu bāzes) vairāku gadu griezumā atbilstīgi sadedzināšanas iekārtu (1-50 MW) atlasei pēc izmantotā cietā vai šķidrā kurināmā veida (piemēram, šķelda, granulas, ogles, dīzeļdegviela). 2. Aprēķināts iespējamais PM un SO2 emisiju samazinājums, piemērojot vismaz 3 emisiju robežvērtību scenārijus. 3. Sagatavots priekšlikumu apkopojums iespējamiem risinājumiem likumdošanas prasību atbilstībai, pamatojoties uz sadedzināšanas iekārtu raksturlielumiem (piemēram, veids, vecums, kurināmā kvalitāte). 4. Noorganizēta sanāksme 15-20 dalībniekiem no vides institūcijām, pašvaldībām un sadedzināšanas iekārtu operatoriem, lai iepazīstinātu ar izstrādātajiem priekšlikumiem.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Baltijas Vides Forums
Rīga, Antonijas iela 3-8, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 8 347.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 907.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 907.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.